I Tomelilla kommun finns dagverksamheter med olika inriktningar. Det gemensamma syftet är:

  • att ge stimulans, aktiviteter och social gemenskap.
  • att bryta isolering.
  • att aktivera och bidra till att bevara besökarnas funktioner.
  • att ge avlastning och stöd för anhöriga och närstående.
  • att göra det möjligt att bo kvar i det egna hemmet.

Dagcentraler är en mötesplats för seniorer. Aktiviteterna som erbjuds där  sker i samarbete med ideellla föreningar som Röda Korset och lokala penisonärsföreningar. Ta gärna kontakt med någon av enhetscheferna på respektive dagcentral för mer information.

I Tomelilla kommun finns tre dagcentraler på våra särskilda boenden för äldre:

  • Brösarp, Brinkehem
  • Skåne-Tranås, Norrevång
  • Tomelilla, Byavången

Här kan du beställa middag och/eller köpa smörgåsar, pajer och kakor.

Café Kryddan är en dagverksamhet med social inriktning. Målsättningen är att skapa möjligheter till aktiviteter utanför det egna hemmet anpassade till äldres behov och intressen. Café Kryddan finns på Byavången (Byavägen 37 i Tomelilla). Inomhusträffar på Café Kryddan sker med max åtta deltagare, anmälan till 0417-18379.

Öppettider på Byavången

Måndag, tisdag, torsdag: 10.00 − 15.00

onsdag: 09.00 − 15.00

Fredag:10.00 − 14.00

Lunchstängt 11.30-12.15

Veckoprogram

Kommer snart

Onsdagsträffen program

1 september klockan 13.30

Onsdagsträff med 50- och 60-talstema! Vi träffas tillsammans med anhörigstöd, Röda Korset och Svenska Kyrkan. Ta gärna på nån detalj från denna tid.                                                           

Verksamheten på Vännen är speciellt inriktad för personer med demenssjukdom. Den bedrivs på Nybogatan 14 i Tomelilla. Besökarna har behov av stöd i det dagliga livet och dagarna fylls av meningsfulla aktiviteter. Syftet är att bevara det friska och avlasta för anhöriga som vårdar i hemmet. Denna verksamhet är behovsbedömd.

Öppethållande:

Måndag till torsdag (helgfria dagar) kl. 9.30- 14.30.
Fredagar kl. 9.30- 14.00

Telefontid: måndag-fredag (helgfria dagar) kl. 8.45- 9.15 
Telefonnummer: 0417-180 73