Du som är äldre kan få stöd och hjälp av Tomelilla kommun. Vi hjälper dig att hitta rätt stöd utifrån dina behov så att du kan bo kvar hemma och leva ett så självständigt och tryggt liv som möjligt. 

Stödinsatserna för dig med funktionshinder ska förbättra din motoriska eller psykiska förmåga och lindra de besvär som funktionshindret kan medföra. Du kan också få hjälp att anpassa din närmiljö och göra den så tillgänglig som möjligt för dig.

Om du inte själv kan tillgodose dina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt, har du enligt Socialtjänstlagen rätt till hjälp och stöd från din kommun. Vissa delar av Socialtjänstlagen riktar sig speciellt till dig med någon form av funktionshinder.