Kommunal vuxenutbildning

Lyssna

Vuxenutbildning

Tomelilla kommun har samarbetsavtal med Ystads kommun gällande grundläggande vuxenutbildning, gymnasiala kurser, lärvux samt studie- och yrkesvägledning.

Vuxenutbildningen Ystad

Lärvux

Yrkesutbildningar

Svenska för invandrare (SFI)

SFI-undervisningen i Tomelilla kommun bedrivs genom både Österlens folkhögskola och Vuxenutbildningen Ystad.

Kontakta oss

Vuxenutbildningen Ystad
Björnstjernegatan 10
271 80 Ystad

Tel 0411-577667