Kommunal vuxenutbildning

Lyssna

Vuxenutbildningen i Tomelilla kommun erbjuder utbildning på Komvux, Särvux, Yrkesutbildning och SFI (Svenska för invandrare).

Komvux ger möjlighet att läsa grundskole- och gymnasiekurser.

Särvux är kommunens vuxenutbildning för personer över 20 år som har utvecklingsstörning, autism eller förvärvad hjärnskada.

Yrkesutbildning. Sydöstra Skånes yrkesvux kan tillsammans presentera ett utbildningsutbud inom yrkesvuxutbildningar och vuxlärling.

SFI (Svenskundervisning för invandrare) är en grundläggande utbildning i svenska språket och om det svenska samhället för vuxna som inte har svenska som modersmål.

Arrangörer och utbildning

Tomelilla kommun har samarbetsavtal med Ystads kommun gällande grundläggande vuxenutbildning, gymnasiala kurser, särvux samt studie- och yrkesvägledning.

Se mer på Forum Ystad

Sfi-undervisningen i Tomelilla kommun bedrivs genom både Österlens folkhögskola och Forum Ystad

Se mer på sidan om SFI

Behöver du hjälp med studie- och yrkesvägledning vänder du dig till Forum Ystads vägledare.
Komvux, dvs Forum Ystad, finns på Björnstjernegatan 10 A-C i Ystad

Ansökningsblanketter

NamnE-tjänstBlankett
Ansökan Komvuxe-tjänst via Forum-Ystadblankett (pdf)
Ansökan SFI via Österlens folkhögskolablankett (pdf)
Ansökan SFI via Forum Ystade-tjänst via Forum-Ystadblankett (pdf)
Ansökan Yrkesutbildningblankett (pdf)

Kontakta oss

Tomelilla kommun
0417-180 00
kommun@remove-this.tomelilla.se 

Komvux
0411-577475

Postadress
Vuxenutbildningen
Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla