Modersmål

Lyssna

 

Modersmål

Tomelilla kommun erbjuder modersmålsstöd i förskola och i förskoleklass som en del i den språkutvecklande verksamheten.

I Tomelilla kommun erbjuds modersmålsundervining från och med skolår 1 till barn och ungdomar från familjer där minst en av föräldrarna har ett annat modersmål än svenska och detta språk används i hemmet.

Undervisningen är schemalagd utanför ordinarie skoltid och ges under hela skolåret med början vid terminsstart. Den bedrivs oftast på elevernas skolor. 

Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk ska erbjudas även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Detsamma gäller för adoptivbarn som har annat modersmål än svenska. 

Undervisningen är frivillig, men om du har anmält ditt barn till modersmålsundervisning måste hen delta.

Ansökan måste vara oss tillhanda senast 15 september för höstterminen och 15 februari för vårterminen.

Mer information

Vill du anmäla ditt barn eller veta mer, kontakta:

Rektor/Förskolechef

Ann-Kristin Montán
modersmal@remove-this.tomelilla.se
0709-95 8060

Blankett för anmälan till modersmålsundervisning

Blankett för avanmälan modersmål