Lärarpraktik

Lyssna

Lärarpraktik/VFU

Kommunens förskolor och skolor tar varje år emot studenter som utbildar sig till förskollärare och lärare. De gör sin verksamhetsförlagda del av utbildningen, VFU, tillsammans med barn eller elever och erfarna lärare.

Den verksamhetsförlagda utbildningen består av två delar. Den ena innebär att studenterna gör kortare besök för att studera verksamheten eller för att diskutera intressanta frågor med skolpersonal och elever. Den andra delen innebär att de gör några veckors handledd praktik i samarbete med erfarna lärare.

Studenterna har under regelbunden kontakt med förskolan eller skolan och sin handledare. Studenterna är till nytta för skolorna genom att de oftast är placerade på samma skola och medverkar i den verksamhet man som lärare har på en skola.

Till kommunen kommer varje år i kortare eller längre perioder ett 30-tal lärarstudenter från högskolorna i Kristianstad och Malmö.

Kontakta oss

Tomelilla kommun
0417-180 00
kommun@remove-this.tomelilla.se

Eva Johansson
0417-18222

Se även

Mer information kan du få på:
Högskolan Kristianstad

Malmö högskola