IKT

Lyssna

IKT - Informations- och kommunikationsteknik

Inom barn och utbildning i Tomelilla kommun, arbetar vi aktivt för att utveckla användanden av informations- och kommunikations teknik för att öka måluppfyllelsen. Hur detta ska ske finns dokumenterat i en IKT-plan. Detta arbete följs sedan upp dels regelbundet i kommunens IKT-grupp, men även årligen med hjälp av SKL:s Lika-värdering

IKT-plan

Information till elev och vårdnadshavare om molntjänster

Kontakt

IKT-Utvecklare
Henrik Götander Ryd
henrik.ryd@remove-this.tomelilla.se

0709-958078