Val och byte av skola

Lyssna

 

Välja grundskola för sina barn.

Genom det fria skolvalet har du som vårdnadshavare rätt att lämna in önskemål på vilken skola ditt barn ska gå - från förskoleklass till årskurs 9.

Inför höstterminen samma år som ditt barn fyller sex år erbjuds barnet plats i förskoleklass på en kommunal skola i närheten av bostaden, den så kallade hemskolan. Detsamma gäller för barn som ska börja i årskurs 1 och som inte redan går i förskoleklass.

Om du önskar en annan placering av ert barn så skickar du in en omvalsblankett.

När en elev beviljats plats på en skola gäller detta beslut ända tills eleven slutar på skolan. När det är dags att byta skola, exempelvis vid stadieövergång, följer eleven i normalfallet med till den nya skolan oavsett folkbokföringsadress. 

Om du väljer en annan skola än hemskolan, har ditt barn inte rätt till skolskjuts, men i mån av plats får de åka med befintliga skolskjutsar.

När du som vårdnadshavare låter ditt barn börja förskoleklass förväntas barnet följa skolans tider.

Byte av skola

Vill du byta skola, kan du göra ansökan här. Det är även möjligt att skriva ut en blankett direkt.

E-tjänst för skolbyte

Blankett

Vill du veta mer om våra skolor, ta kontakt med rektor på respektive skola.

Om du ska flytta från kommunens skolor, ska du omgående fylla i en utflyttningsanmälan.

Utflyttningsanmälan