Lindesborgsskolan

Lyssna

Lindesborgsskolan är Tomelilla kommuns största enhet inom F-6 med undervisning för elever i åldrarna 6-12 år samt skolbarnomsorg. Skolans ledning består av rektor och biträdande rektor. Antalet elever i förskoleklassen och grundskolan är ca 300.

Lindesborgsskolan
Lindesborgsvägen 13
273 33 TOMELILLA

Personalrummet 0417-183 46 

Expeditionen 0417-181 64

Synpunkter och klagomål