Kontakta oss

Lyssna

Kontaktuppgifter för Kastanjeskolan

Anders Perssons väg 7, 273 35 Tomelilla
Expedition: 0417-183 62 (måndag - fredag 7:30-16:00)
Fax: 0417-183 64
E-post: kastanjeskolan@remove-this.tomelilla.se 

Skolledning
Rektor och biträdande rektor har ansvar för den dagliga verksamheten på skolan, finns på skolan veckans alla dagar och har en helhetsbild av vad som händer.

Rektor har det övergripande ansvaret för verksamheten inom team skola 7-9.

Det går alltid bra att vända sig till skolledningen med frågor, idéer och funderingar.

Rektor
Mats Tevérus
Mobiltelefon: 0709-958 384
mats.teverus@remove-this.tomelilla.se

Biträdande rektor
Tina Bjerström
Mobiltelefon: 0709-958 495
tina.bjerstrom@remove-this.tomelilla.se 

Elevhälsan

Skolsköterska
Pamela Larsson
0709-958 387
pamela.larsson@remove-this.tomelilla.se

Skolkurator 
Emma Bergenudd
0709-958 369 
emma.bergenudd@remove-this.tomelilla.se 

Studie- & yrkesvägledare, Syv
Helena Andersta
0417-183 73, 0709-958 373 
helena.andersta@remove-this.edu.tomelilla.se 

 

Skolbiblioteket

Bibliotekarie
Isabella Ferlass-Jansson
isabella.ferlass-jansson@remove-this.edu.tomelilla.se

 

Elevcaféet 

Skolvärd
Patrik Lundgren 
0709-958 371 
patrik.lundgren@remove-this.tomelilla.se  

 

Lärararbetslagen 

Arbetslag Syd        0417-183 72 
Arbetslag Nord      0417-183 66 
Arbetslag Öst        0417-184 49 
Grundsärskolan     0417-184 54 
Kastanjen             0709-958 397 
Barometern          0709-958 364 

 

Övrig personal 

Följande prefix använder du för att kontakta övrig personal:
fornamn.efternamn@edu.tomelilla.se  

 

 

Om ditt barn blir sjukt ska du som vårdnadshavare alltid anmäla detta. Barnet själv eller ett syskon kan inte sjukanmäla. Du måste göra en ny anmälan för varje sjukdag.

Sjukanmälan görs på Infomentor via webbläsaren eller mobil. Detta är det primära sättet du sjukanmäler ditt barn på. Kommer du inte in här kan du kontakta Kastanjeskolans IT-tekniker som hjälper dig att få tillgång till systemet.

Du kan även använda epost att anmäla ditt barn, glöm inte dock att använda "sjukanmälan" som ämne. Här skriver du ditt barns namn, klass och orsak till frånvaron. 

Skulle du inte ha möjlighet att sjukanmäla ditt barn via Infomentor eller epost kan du ringa till skolans telefonsvarare mellan kl 7:00 - 8:30 på 0417 - 183 67 där du talar in ditt barns namn, klass och orsak till frånvaron. 

Sjukanmälan ska ske varje dag som ditt barn är sjukt!

 

Längre sjukdomstid

Vid längre tids frånvaro måste du kontakta mentor så att en studieplan kan göras upp för hur eleven kan ta igen det den missat. Vid längre sjukdomstid kommer skolan att kräva läkarintyg eller att eleven träffar skolans skolläkare.

Sjuka under skoldagen

Om elever blir sjuka under skoldagen ska de anmäla detta till mentor, skolsköterska eller annan lärare. Eleven får inte gå hem utan att ha fått klartecken till detta och eventuell hjälp.

För att eleven inte ska få ogiltig frånvaro måste vårdnadshavaren anmäla denna frånvaro till skolan. Gör man det inte så kommer denna frånvaro räknas som ogiltig. Skolan kommer inte lägga in giltig frånvaro åt eleven så länge vi inte fått klartecken från mentorn, skolsköterskan eller rektorn. 

Mer information

Ifall ni mot förmodan inte hittar den ni ska kontakta kan ni alltid kontakta vår skolas administratör så vidarebefordrar hon er till rätt person.

Agnetha Persson
0417-183 62
agnetha.persson@remove-this.tomelilla.se