Grundsärskola

Lyssna

I Tomelilla finns det grundsärskola på Byavångsskolan (årskurs 1-6) och på Kastanjeskolan (årskurs 7-10).

För barn med utvecklingsstörning finns grundsärskolan som ett alternativ till grundskolan. Grundsärskolan, ska ge elever med utvecklingsstörning en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och som så långt det är möjligt motsvarar den som ges i grundskolan.