Fritidshem

Lyssna

För barn mellan 6 och 13 år finns fritidshem där de kan vistas under den skolfria tiden samt under lovdagar.

Fritidshemmet har liksom förskolan en dubbel uppgift. Fritidshemmet ska dels bidra till goda uppväxtvillkor genom att stödja och stimulera elevers utveckling och lärande och dels möjliggöra för föräldrar att förena föräldraskap med förvärvsarbete.

Kommunerna är skyldiga att erbjuda fritidshem till skolbarn till och med 13 år vars föräldrar förvärvsarbetar, studerar eller om eleven har ett eget behov pga. familjens situation i övrigt.

Ansök om eller säg upp plats

För att ansöka om plats, klicka på länken nedan och fortsätt via genvägar till ansökningsformuläret. I det fyller du i dina uppgifter och följer anvisningarna där.

Ansök om fritidshemsplats via e-tjänst.

För att säga upp din fritidshemsplats, följer du länken nedan och loggar in med din inloggning.

Säg upp fritidshemsplats via e-tjänst.

Fritidshem i kommunen

Kontakta oss

Linda Ekelund
0417-18220

linda.ekelund@remove-this.tomelilla.se