Pedagogik

Lyssna

Språkutvecklande arbete och matematik i förskolorna

Samtliga förskolor arbetar med den så kallade Bornholmsmodellen. Genom lekar, sånger och roliga övningar stimuleras och stärks barnens språkliga medvetenhet. Med förstärkt språklig medvetenhet underlättas barnens läsinlärning.

Vi vill också att alla barn i vår kommun ska tycka att matematik är spännande och intressant. Matematik finns överallt, inte minst i förskolan. Förskolans miljö erbjuder en rik möjlighet att hantera och urskilja matematiken i vardagen. Barn har redan som mycket unga, ett informellt kunnande i och om matematik. Det vill vi ta tillvara i Tomelillas förskolor.

 

 

Sagan om den lilla, lilla gumman.