Västervångens förskola

Lyssna

 Välkommen till

Västervångens förskola

Förskolan ligger vid Tomelillas västra infart, i ett lugnt och trevligt bostadsområde

På förskolan finns lilla och stora Krummeluren, lilla och stora Speldosan, lilla och stora Lyran med ca 15 barn
1-3 år och ca 20 barn 3-5 år i grupperna.

Både ute och inne finns en tillgänglig och inspirerande miljö som fångar barnens intresse och nyfikenhet. Varje avdelning har till exempel en ateljé där barnen får vara kreativa i sitt skapande. 

Vi arbetar med Ipad och Activeboard på ett pedagogiskt sätt.


Västervångens förskola
Stafettgatan 99
273 35 Tomelilla

Synpunkter och klagomål