Nattviolens OB-omsorg

Lyssna

 

Nattviolen OB-omsorg

På grund av omständigheter som vi inte kan påverka har vi fått senarelägga startdatumet för Nattviolen till 16 juli 2018. Då startar Barn och utbildningsverksamheten en försöksverksamhet på Ängens förskola där det erbjuds barnomsorg på obekväm arbetstid. Resultatet för denna verksamhet ska redovisas för budgetberedningen i november 2018. Först därefter beslutas det om verksamheten kommer permanentas. 

Nattviolen ligger i centrala Tomelilla och delar lokaler med Ängens förskola och finns på Björkebogatan 12.
Vi erbjuder vårdnadshavare som förvärvsarbetar på obekväma arbetstider, en pedagogisk omsorg till sina barn i åldrarna 1-13 år.

Våra öppettider är måndag till måndag klockan 18:00-06:00 och för skolbarn tills de ger sig iväg till respektive skola, helgen bemannas dygnet runt efter barnens schema. Personalbemanningen planeras utifrån dessa.

OB-omsorgen är en trygg miljö där aktiviteterna anpassas efter barnens ålder och tid som de befinner sig i verksamheten. Under kvällarna finns det möjlighet för nedvarvning efter en aktiv dag. Nattning sker sedan efter varje barns behov.

Personalen som arbetar på OB-omsorgen har vaken nattjänstgöring.

Nattviolens OB-omsorg
Björkebogatan 12
273 31 Tomelilla

Synpunkter och klagomål

Blanketter & foldrar

Ansökan OB-omsorg

Uppsägning av plats