Fyrklöverns förskola

Lyssna

Välkommen till Fyrklöverns förskola

Fyrklöverns förskola består av en avdelning med åldersmässig och pedagogisk uppdelning av förskolebarnen.

Vi har ett nära samarbete med skolbarnen som ''bor vägg i vägg''. Som ett exempel kan nämnas skolelevernas undervisning i svenska där man skriver sagoböcker som därefter skoleleverna läser för våra förskolebarn.

Vi har också ett antal gemensamma temadagar tillsammans med barnen på Odenslundsskolan varje läsår.

Våra 5-åringar äter sin lunch i elevmatsalen, allt för att göra steget till den kommande förskoleklassen så enkelt och positivt som möjligt för våra barn.

Vi har en stor gård att leka på och ljusa härliga egna lokaler och vi lånar även skolans lokaler för ett antal barnaktiviteter.

Fyrklöverns förskola
Lärarevägen 9
273 95 Onslunda

Synpunkter och klagomål