Ängens förskola

Lyssna

Välkommen till Ängens förskola

Ängens förskola ligger på Björkebogatan, granne med Lindesborgsskolan. Verksamheterna ligger centralt med närhet till natur, skog och till centrum med bibliotek och kulturhus.

Förskolan består av tre avdelningar idag, och kommer utökas till att bli fem avdelningar i nya lokaler. På förskolan finns dessutom nattomsorg i en av lokalerna.

 


Vår målsättning

 

Innehållet i verksamheten baseras på läroplanen för förskolan (Lpfö98/2010).
Vi lägger stor vikt vid leken som är grunden till det livslånga lärandet.

Vi ser förskolan som en mötesplats för barn, föräldrar och pedagoger, där vi alla trivs och har roligt tillsammans. Vi ger barnen möjlighet till utveckling inom alla områden. Språket har en framträdande roll på förskolan.

Med barnet i fokus formar vi vår verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Vi ser barnen som kompetenta individer som vi möter utifrån deras utveckling och behov. Att barn är olika ser vi som något positivt och alla möts med respekt.

Ängens förskola
Björkebogatan 12
273 31 Tomelilla

Synpunkter och klagomål