Avgifter och regler

Lyssna

Vad kostar en plats i förskola och fritidshem?

Avgiften beräknas i procent av hushållets sammanlagda bruttoinkomst, det vill säga hushållets sammanlagda inkomst före skatt per månad. Som hushåll avses både ensamstående och makar samt sammanboende som är folkbokförda på samma adress.
Högsta avgiftsgrundande inkomst är 47 490 kr/månad och hushåll.

Förskola och pedagogisk omsorg

Antal barn Avgift Maxtaxa per månad
1 3 % av hushållets avgiftsgrundande inkomst Högst 1425 kr
2 2 % av hushållets avgiftsgrundande inkomst Högst 950 kr
3 1 % av hushållets avgiftsgrundande inkomst Högst 475 kr
4 eller fler Ingen avgift

Avgiften betalas 12 månader om året. Samma avgift gäller oavsett barnens vistelsetid

Fritidshem

Antal barn Avgift Maxtaxa per månad
1 2 % av hushållets avgiftsgrundande inkomst Högst 950 kr
2 1 % av hushållets avgiftsgrundande inkomst Högst 475 kr
3 1 % av hushållets avgiftsgrundande inkomst Högst 475 kr
4 eller fler Ingen avgift

Avgiften betalas 12 månader om året. Samma avgift gäller oavsett barnens vistelsetid

Maxtaxa

Kommunen använder systemet med maxtaxa, vilket innebär att ett tak sätts för hur hög avgiften får bli för olika familjer. Antalet barn i hushållet som är inskrivna i barnomsorg påverkar avgiftens storlek. Om hushållet har en bruttoinkomst på 47 490 kr per månad gäller högsta avgiften. Avgift tas ut från och med placeringsdatum och den föregås av upp till 2 veckors avgiftsfri inskolning.

Vårdnadshavaren har rätt till en avgiftsfri inskolning vid första placeringstillfället, men inte vid en eventuell omplacering. I Nya Dexter ska vårdnadshavaren ange familjens bruttoinkomst innan barnet börjar.

Allmän förskola

Alla tre-, fyra och femåringar garanteras en avgiftsfri pedagogisk verksamhet i förskola, som omfattar 15 timmar per vecka (525 timmar per år) under läsåret, från och med den 1 september det år barnet fyller 3 år.
Är inte barnet redan inskrivet i förskola, kommer vårdnadshavaren att erbjudas allmän förskola 15 timmar per vecka, ej under lov.

De 3-5-åringar, vars vårdnadshavare är yrkesarbetande eller studerande, och behöver mer än 15 timmars vistelsetid, får minskad ordinarie avgift med 3/8 under september till och med maj.
År vårdnadshavaren föräldraledig för vård av barn ( enligt föräldraledighetsbalken) eller aktivt arbetssökande erbjuds allmän förskola 15 timmar per vecka.

Regelverk

Här kan du läsa mer om avgifter och regler för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och skolbarnsomsorg.

Regelverket i pdf-format