Ansök om eller säg upp plats

Lyssna

Ansök om eller säg upp plats

Du kan ansöka om förskoleplats eller plats i pedagogisk omsorg, s.k. dagbarnvårdare, tidigast sex och senast tre månader innan du önskar plats till ditt barn.
Ansöker du tidigare sätts anmälningsdatum till sex månader innan plats önskas.

Dexter

Ansök om eller säg upp plats via e-tjänsten Dexter.

När du klickat på Dexter, fortsätter du via genvägar till ansökningsformuläret. I det fyller du i dina uppgifter och följer anvisningarna där.

Kommunen är skyldig att erbjuda förskola till barn från 1 år, när föräldrarna förvärvsarbetar eller studerar samt när föräldrarna är aktivt arbetssökande eller föräldralediga för syskon.

Placering

Vi försöker ta hänsyn till föräldrars önskemål om placering och nästan alla erbjuds plats på den förskola de önskar.