Förskola

Lyssna

Förskoleverksamheten har en dubbel uppgift. Den ska dels bidra till goda uppväxtvillkor genom att stödja och stimulera barns utveckling och lärande och dels möjliggöra för föräldrar att förena föräldraskap med förvärvsarbete eller studier.

Förskolverksamhet är en sammanfattande benämning för förskola (dagis) och pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) som vänder sig till barn som inte börjat förskoleklass eller grundskolan. 

Förskola och pedagogisk omsorg i kommunen

Kommunen är skyldig att erbjuda förskola till barn från 1 år, när föräldrarna förvärvsarbetar eller studerar och när föräldrarna är aktivt arbetssökande eller föräldralediga för syskon.

Här finns våra förskolor