Försäkringar

Lyssna

Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring med Länsförsäkringar. Försäkringen gäller för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom Tomelilla  kommuns verksamhetsområde. Försäkringen gäller dock inte vid sjukdom. I försäkringsbeskedet, som du kan ladda ner här nedan, hittar du mer information om vilka grupper som omfattas av försäkringen.

Försäkringsbrev 2019

Åtgärder vid skada

  • Sök läkare eller tandläkare
  • Anmäl skadan till Länsförsäkringar, telefon 042 – 633 91 37
  • Kom ihåg att spara alla originalkvitton
  • Tänk på att alla taxiresor till/från skola ska vara föreskrivna av läkare samt godkända och prövade av Länsförsäkringar innan resan påbörjas.