Skoldatatek

Lyssna

Om ditt barn är i behov av alternativa verktyg som stöd för sitt lärande kan Skoldatateket erbjuda utprovning och visning av program och verktyg.

Exempel på program kan vara rättstavningsprogram, talsyntes (vid uppläsning av text) och ämnesspecifika program.

Alla elever i Tomelilla kommuns skolor har tillgång till dessa program. Du har dessutom möjlighet att få hem de flesta av programmen till din hemdator.

Kontakta ditt barns lärare om du vill använda dig av Skoldatatekets tjänster.

För eventuella frågor, kontakta oss via Tomelilla kommuns växel

Kontakta oss

Tomelilla kommun
0417-180 00
kommun@remove-this.tomelilla.se