Elevhälsa

Lyssna

Central barn- och elevhälsa

Den centrala barn- och elevhälsan har ansvar för att tillföra kompletterande kompetens till alla förskolor och skolor i kommunen. Barn- och elevhälsans olika kompetenser ska säkerställa ett tvärprofessionellt perspektiv på svårigheter och lösningar. Det är syftet med en samlad elevhälsa.

Verksamhetschef Centrala barn- och elevhälsan

Ulla Winza
0417-182 18, 0709-95 82 18
ulla.winza@remove-this.tomelilla.se

 

 

Specialpedagoger förskolan

Annika Edstrand
0709-95 81 86
annika.edstrand@tomelilla.se

Maria Nilsson
0709-95 83 96
maria.e.nilsson@remove-this.tomelilla.se

Specialpedagoger skola

Anneli Hård
0709-95 84 44
anneli.hard@tomelilla.se

Ann-Marie Moberg är tjänstledig ht 2018

Skolkuratorer

Sofie Körner-Krakau: Byavångsskolan, Brösarps skola
0709-95 80 95
sofie.korner-krakau@remove-this.tomelilla.se

Sofie Körner-Krakau: Kastanjeskolan
0709-95 83 69
sofie.korner-krakau@remove-this.tomelilla.se 

Hyrije Karaxha föräldraledig
0709-95 84 17
hyrije.kraraxha@remove-this.tomelilla.se 

Lina Andersson: Lindesborgsskolan
0709-95 82 15
lina.andersson@remove-this.tomelilla.se

Ann Walfridsson: Odenslundskolan, Smedstorps skola
0709-95 82 42
ann.walfridsson@remove-this.tomelilla.se

Skolpsykolog


Hans-Ola Svensson
0417-182 24, 0709-95 82 24
hansola.svensson@remove-this.tomelilla.se

Logoped

Caroline Sundberg
0709-95 82 13
caroline.sundberg@remove-this.tomelilla.se

Skolsköterskor

Pamela Larsson: Kastanjeskolan
0709-95 83 87
pamela.larsson@remove-this.tomelilla.se

Helen Andersson: Byavångsskolan, Brösarps skola
0417 – 183 31, 0709-95 80 88
helen.andersson@remove-this.tomelilla.se 

Ann-Kristine Persson: Odenslundsskolan, Smedstorps skola och Tryde friskola
0709-95 80 10
ann-kristine.persson@remove-this.tomelilla.se 

Madeleine Persson: Lindesborgsskolan
0417 – 183 42, 0709-95 83 42
madeleine.t.persson@remove-this.tomelilla.se

Skolläkare

Rickard Selméus
Timanställd inom kommunens grundskolor.
Kontaktas via respektive skolsköterska.

Verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats

Lisbeth Andersson
0709-95 84 39
lisbeth.andersson@remove-this.tomelilla.se

Resurspedagoger

Lena Nilsson
0709-95 80 81
lena.s.nilsson@remove-this.tomelilla.se

Caroline Olsson
0709-95 84 50
caroline.olsson@remove-this.tomelilla.se 

Caroline Sellgren
0709-95 83 50
caroline.sellgren@remove-this.tomelilla.se 

Pedagogiska tränare