Avgiftskontroll

Lyssna

Avgiftskontroll

BETALADE DU RÄTT BARNOMSORGSAVGIFT 2016?

Det är en rättvisefråga att alla betalar rätt barnomsorgsavgift. Under oktober månad genomför Tomelilla kommun en kontroll av avgiften som betalats in under 2016. De uppgifter som lämnats till kommunen jämförs med taxerade årsinkomster hos Skatteverket.

KONTROLL FÖR RÄTTVISA

Om kontrollen visar att fel barnomsorgsavgift betalats, kommer en justering att ske.Har du betalat för låg avgift skickas en retroaktiv faktura som ska betalas inom 30 dagar. Har du betalat för hög avgift görs en återbetalning. Återbetalningar och fakturor kommer att regleras under höst och vår 2018-19. Lägsta gräns för återbetalning är 600 kr. Avgiftskontroller genomförs med två års fördröjning eftersom Skatteverkets uppgifter inte finns tillgängliga tidigare.

På tomelilla.se/avgiftskontroll hittar du mer information. Om du har frågorkontakta oss på avgiftskontroll@tomelilla.se eller 0417-