Gör något kul på din fritid!

Ha roligt! Skapa, lär, träffa nya vänner och möt våra skickliga pedagoger. Vi har platsen där du får möjlighet att skapa ensam och/eller tillsammans med andra, vi ses på många olika sätt beroende på vad du vill göra hos oss. Vi ordnar konserter, föreställningar och utställningar om du vill vara med. 

Alla kan delta i Kulturskolans kurser utifrån sina egna förutsättningar.

Det är viktigt att uppdatera dina kontaktuppgifter så att kulturskolan kan kontakta dig. Det gör du genom att logga in. 

Kulturskolans utbud

Information och regler för kulturskolans elever och föräldrar.

Vem får gå i kulturskolan i Tomelilla?

Alla som bor eller går i skolan i Tomelilla kommun och är mellan 6-19 år. Observera att alla kurser inte har samma startålder.

Hur anmäler jag mitt barn?

Gå in på vår e-tjänst och gör din ansökan. Om du eller ditt barn har skyddade personuppgifter, kontakta kulturskolan så hjälper vi dig. Vill du delta i mer än en kurs anger du det i anmälan under övriga upplysningar. Anmälan är bindande och gäller per läsår. Vill du inte ha din plats eller sluta, se ”Avsluta kurs” nedan.

Hur länge behöver jag vänta på en plats?

Det finns ett stort intresse att gå i kulturskolan vilket gör att vissa ämnen har kö. Intagning görs löpande under året men för att komma med i den stora intagningen inför höstterminen skall anmälan vara inne senast 1 juni.

Om det inte finns plats i en kurs hamnar du i kö. Kön är sorterad efter anmälans ankomstdatum. När du fått plats på en kurs stryks du från kön till dina andra val. Vill du stå kvar i kön måste du meddela kulturskolan om detta.

Behöver jag ansöka igen om jag inte fick en plats?

Nej. Däremot behöver du bekräfta din tidigare ansökan. Vi kontaktar dig med information när det är dags för nytt läsår. Det är därför viktigt är att du har lämnat rätt e-post och telefonnummer till Kulturskolan.

Varför har jag inte hört något från er?

Vi kontaktar dig så fort det finns en plats ledig, under förutsättning att vi har fått korrekta kontaktuppgifter till dig. Du har också ansvar att uppdatera dina kontaktuppgifter om du byter e-postadress eller mobiltelefonnummer.

Hur byter jag kurs i min ansökan?

Du ansöker om ett nytt ämne i e-tjänsten.

Jag har problem med ansökan på nätet, kan ni hjälpa mig?

Självklart! Kontakta kulturskolan via e-postadressen kulturskolan@tomelilla.se så hjälper vi dig.

Hur behandlas mina personuppgifter?

Dina och ditt/dina barns uppgifter finns i Kultur och fritids administrativa system eftersom att du har anmält ditt/dina barn till Kulturskolans verksamhet. För att fullgöra detta avtal behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig/er, så som namn, adress, telefonnummer, e-post och födelseår.

Personuppgiftsansvarig är Kultur och fritidsnämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på kulturskolan@tomelilla.se Du når vårt dataskyddsombud på dso.tomelilla@insatt.com. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Hur går antagningen till?

Vi tar in nya elever inför kursstart och så fort det finns lediga platser. Kön är sorterad efter anmälans ankomstdatum. Vi tar även hänsyn till och prioriterar de elever som inte är aktiva sen tidigare i Kulturskolan.

Hur får jag besked om jag kommit in?

När du fått plats på en kurs blir du kontaktad antingen via mail eller telefon/sms. Tänk på att uppdatera dina kontaktuppgifter.

Får jag gå i flera ämnen?

Ja. I mån av plats kan du få gå i flera ämnen. Elever som inte har någon plats alls har dock förtur.

Kan barn med särskilda behov gå i kulturskolan?

Ja. Alla barn är välkomna till kulturskolan. Kontakta gärna Kulturskolan och berätta vad våra pedagoger behöver veta för att kunna bemöta ditt barn på bästa sätt.

Finns alla ämnen överallt?

Nej. Våra resurser (personal och lokal) påverkar och avgör var vi har de olika ämnena. Även efterfrågan kan påverka.

Vad kostar det att gå i kulturskolan?

En kurs, ordinarie verksamhet kostar 340 kr/termin. Går du flera kurser får du 50% rabatt på nästa kurs. Är ni flera barn i familjen får ni syskonrabatt, 50%, på ordinarie avgift.

Hur betalar jag?

Faktura skickas ut en gång per termin. Har du anmält att du vill ha en digital faktura kommer den via e-post, annars kommer den i den vanliga posten.

Fakturan

I regel kommer fakturan i oktober och mars. Om du anser att fakturan är felaktig ska du kontakta kulturskolan via e-postadressen kulturskolan@remove-this.tomelilla.remove-this.se

Kommer fakturan för instrumentet samtidigt med kursavgiften?

Ja.

Måste jag betala hela avgiften om jag slutar mitt i terminen?

Ja. När du börjar på en kurs får du prova på en lektion utan kostnad. Du måste meddela efter första lektionstillfället om du inte vill fortsätta. Debitering sker efter första lektionstillfället. Avgiften för hela terminen måste betalas även om eleven uteblir från sina lektioner eller slutar mitt i en termin. Detta gäller även hyra av instrument.

Om du som elev inte kan komma till din lektion ska du meddela din lärare detta. Genom att logga in hittar du kontaktuppgifter till den lärare som leder din undervisning. Du kan logga in här.

Om en elev har mer än två oanmälda frånvarotillfällen kontaktas vårdnadshavare. Fortsätter elev att utebli från undervisning förbehåller sig Kulturskolan rätten att avskriva eleven från kursen för att lämna plats åt andra elever som är placerade i kö.

Terminsavgift betalas även om eleven uteblir från sina lektioner eller slutar mitt i en termin. Detta gäller även för hyra av instrument.

Hur uppdaterar jag mina kontaktuppgifter i kulturskolans e-tjänst?

Du loggar in via e-tjänsten och därefter kan du ändra dina kontaktuppgifter. 

Jag har problem med att logga in i kulturskolans e-tjänst. Kan ni hjälpa mig?

Självklart! Kontakta oss på kulturskolan@remove-this.tomelilla.remove-this.se så hjälper vi dig!

Evenemang

Varje termin anordnar Kulturskolan flertalet konserter och föreställningar där du som elev i Kulturskolan erbjuds att medverka. Under maj månad har Bildkonst- och filmeleverna sin årliga utställning i Tomelilla konsthall.

Arrangemangen är öppna för allmänheten.

Lovverksamhet

Som elev i kulturskolan kan du utöver den vanliga undervisningen även medverka i olika lovprojekt som lärarna arrangerar och erbjuder. Kulturskolan har ingen ordinarie undervisning under grundskolans skollov.

Kulturskolan arrangerar lov-aktiviteter som är öppna även för dig som inte är elev i Kulturskolan. Håll utkik efter aktuellt program på Kulturskolans hemsida. Följ även Kulturskolans Facebook och Instagram för att hålla dig uppdaterad om vad som är på gång just nu!

Du som elev har möjlighet att hyra instrument av kulturskolan för din musikundervisning.

Så här gör du

När du anmäler dig till Kulturskolan för att spela ett instrument, anger du i din ansökan om du vill hyra ett instrument. Det går också bra att kontakta Kulturskolan i efterhand om du önskar hyra ett instrument även om du inte angav detta i din ansökan. För mer information gällande hyra av instrument, kontakta din instrumentlärare.

Vad kostar det att hyra ett instrument?

Kostnad för att hyra ett instrument är upp till 370 kronor per termin. Syskonrabatt gäller ej. Avgiften betalas för hela terminen även om eleven uteblir från sina lektioner eller slutar mitt i en termin.

Vilka instrument kan man hyra?

Vi hyr ut samtliga instrument som vi erbjuder i undervisning förutom elbas, trummor och piano.

Hur länge kan jag hyra ett instrument?

Hyrestiden begränsas till två år men kan förlängas om det finns lediga instrument.

Måste jag lämna tillbaka instrumentet under lovet?

Nej det behöver du inte. 

Måste jag anmäla att jag skall lämna tillbaka instrumentet/eller fortsätta hyra?

Så länge instrumentet inte lämnats tillbaka förutsätter vi att ni vill hyra det.

Jag har skyddad identitet – kan jag hyra ändå?

Ja. Kontakta Kulturskolan så hjälper vi dig!

Regler och avtal

När du hyr ett instrument skriver du under ett avtal som innehåller regler du måste följa.

  • Du som använder instrumentet ska ta hand om och vårda instrumentet väl. Du får inte heller låna ut instrumentet till någon annan.
  • Om lånat instrument skadas eller förloras är låntagaren skyldig att ersätta kostnader för reparation eller inköp av likvärdigt instrument. Vanlig hemförsäkring gäller ej hyrinstrument. Allriskförsäkring rekommenderas. Reparation skall ske genom Kulturskolans försorg.

Är du över eller under 18 år?

Är du över 18 år skriver du själv under hyresavtalet. Det innebär att du har hela ansvaret för instrumentet och måste följa de regler som finns i avtalet. Du som är under 18 år måste ha en vuxen som skriver under avtalet. Den vuxna personen blir då hyrestagare av instrumentet och har också det ekonomiska ansvaret.

Du som har skrivit under avtalet

Du som är hyrestagare av instrumentet (du som har skrivit under avtalet) har det ekonomiska ansvaret för instrumentet. Det innebär att det är du som betalar hyran och det är också du som blir ersättningsskyldig om instrumentet skadas eller tappas bort. Det är även du som måste hämta ut och lämna tillbaka instrumentet. Hyr du instrumentet åt ditt barn eller annan minderårig, måste du se till att barnet tar hand om instrumentet på ett bra sätt.

 

När får jag reda på vilken dag och tid kursen är?

När du har fått en plats får du all information du behöver.

Vad händer om en lektion ställs in?

Vi meddelar dig vid inställd lektion antingen via sms eller mail. Tänk på att uppdatera dina kontaktuppgifter.

Inställd lektion ersätts ej.

Vilken lärare får jag?

När du får en plats får du reda på vilken lärare du får.

Hur kontaktar jag läraren?

Du kontaktar via mail eller arbetstelefon. Du hittar kontaktuppgifter till lärarna i informationen om din kurs som du ser när du är inloggad. Logga in här.

Får jag som förälder vara med på lektionen?

Läraren avgör om det är lämpligt att du är med.

Hur lång är min lektion?

Det beror på ämne, gruppstorlek, svårighetsgrad och elevens ålder. Kan variera mellan 20 och 120 minuter.

Kan jag byta ämne?

Ja, men du måste göra en ny ansökan. Den gör du i e-tjänsten.

Hur många lektioner får jag?

Det finns inget garanterat antal men du får i regel minst 10 lektioner per termin.

Jag vill inte fortsätta, hur gör jag då?

Uppsägning av plats skall göras via kulturskolans e-tjänst. Berätta också för din lärare att du tänker sluta.

Hur anmäler jag frånvaro?

Du kontaktar din lärare. Kontaktuppgifter till läraren hittar du när du är inloggad. Logga in här.

Mitt barn har varit sjukt, finns möjlighet att få kompensation?

Nej, tyvärr.