Vad är fritidschecken?

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att ge fler barn och ungdomar möjligheten att utöva kultur-, idrott- eller annan fritidsverksamhet och har därför infört en fritidscheck till ett värde av 250 kronor.

Den personliga checken, som är i form av ett vykort och ser ut som bilden här ovan, skickas hem till alla barn och unga i årskurs 4 till 9 som är boende i Tomelilla kommun i slutet av januari 2021. Håll utkik i brevlådan!

Hur använder jag fritidschecken?

Går du i årskurs 4 till 9 och bor i Tomelilla kommun får du en fritidscheck, i form av ett vykort som ser ut som bilden här ovan, att använda vid ett tillfälle hos en förening (se lista längre ned på sidan) eller kommunens kultur- och fritidsverksamheter, så som Kulturskolan, Österlenbadet och friluftsbaden.

Checken är värd 250 kronor och gäller som betalning eller delbetalning för till exempel en medlemsavgift, deltagaravgift i någon särskild aktivitet eller ett årskort. Eventuellt övervärde av checken när du löser in den går till föreningen.

Checken är giltig till och med den 1 oktober 2021 och kan användas för kostnader som rör hela år 2021.

Lämna in checken till din föreningsledare eller till din lärare på Kulturskolan i början av terminen. Om du väljer att använda den på Österlenbadet eller på friluftsbaden lämnar du in den i kassan/receptionen på baden.