Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att ge fler ungdomar möjligheten att utöva kultur-, idrott- eller annan fritidsverksamhet och inför därför en fritidscheck till ett värde av 250 kr. Den personliga checken skickas hem till alla mellan 10 och 15 år (årskurs 4-9), boende i Tomelilla kommun.
 


Varje person får en check att använda vid ett tillfälle hos en förening eller kommunens kultur- och fritidsverksamhet. 

Checken är värd 250 kronor och gäller som betalning eller delbetalning för till exempel en medlemsavgift eller deltagaravgift i någon särskild aktivitet. Eventuellt övervärde av checken när du löser in den går till föreningen.

Lämna checken till din föreningsledare, till din lärare på Kulturskolan eller i kassan på baden.

Checken är giltig till och med den 1 oktober 2020 och kan användas för kostnader som rör hela år 2020.