Vandringsleder

Om du gillar att vandra, erbjuder Tomelilla gott om leder att upptäcka. De vindlar genom Österlens vackra kulturlandskap, genom härliga lövskogar och utmed vattendrag. Oavsett om du planerar för en heldag eller bara en kortare promenad finns det en vandringsled för dig. 

Motionsspår

Markerade motionsspår finns på flera ställen i kommunen. Många av våra motionsspår går genom natursköna områden och strålar samman med längre vandringsleder.

I naturreservatet Skogsbacken i centrala Tomelilla finns tre märkta motionsleder med olika längd. Delar av spåren är belysta.

Rött spår - 1,3 km
Gult spår - 3,4 km
Grönt spår - 5,2 km

Området ligger centralt i Tomelilla, i de sydöstra delarna av orten. Om man kommer med bil dit går det bra att parkera till exempel vid idrottsplatsen. I anslutning till området ligger Mötesplatsen, ett utegym med multiarena och motorikbana, som är öppet för alla.

Kronoskogen ligger strax utanför Tomelilla, intill Tosselilla Sommarland och Svampabanan. Det är ett återplanterat område med allehanda trädslag, exempelvis gran, tall, lärk, björk, ek och ädellöv.

Tre motionsslingor går genom området:

  • Tillgänglighetsspår (blått) - 750 m (belyst)
  • Rött spår - 2,3 km (belyst)
  • Grönt spår - 6,0 km

Belysningen är tänd kvällstid fram till 21.00.

I anslutning till motionsspåren finns även ett utegym med 12 stationer.

I och runt Brösarp finns sammanlagt över 100 km markerade spår och leder. Majoriteten ligger dock i naturreservat som omfattas av föreskrifter. Det tätortsnära rekreationsområdet i Källaskogen strax söder om Brösarp är inte naturreservat utan här gäller vanlig allemansrätt. Här ligger tre motionsspår, varav ett med belysning kvällstid. Här finns också två vindskydd med grillplatser och ett utegym. Belysning från skymning fram till kl. 21.00.

Motionsspåren börjar och slutar vid vindskyddet bakom Brösarps IF:s träningsplan och parkering (alternativt från Andrarums IF:s klubbstuga i Brunnsvik). 

  • Elljusspår – 1,75 km (belyst)
  • Rött spår – 2,5 km
  • Blått spår – 5 km

Vid fel på belysningen, felanmäl till Tomelilla direkt på 0417-180 00 eller kommun@remove-this.tomelilla.remove-this.se.

 

I Smedstorp finns en tillgänglighetsanpassad motionsslinga på 3,5 km som utgår från idrottsplatsen och löper väster om byn, delvis genom skog. Motionsslingan passar såväl för löpning som för promenad. Längs hela spåret finns bänkar utsatta. Motionsslingan har fått belysning under 2022. 

Motionsslingan strålar samman med Gårdlösaleden (12 km), en vandringsled som går genom ett omväxlande landskap och passerar fornlämningar och kulturella minnen.