Detta naturreservat har historisk utgjorts av betes- och åkermarker. Idag är det ett naturreservat främst för att skydda groddjuren i området. En fornlämning i form av en boplats har också hittats här. Under 1980-talet användes området för täktverksamhet. Man har därefter anlagt och restaurerat dammarna för groddjurens skull.

Djurliv

Den sandiga jorden kombinerat med många småvatten gör området gynnsamt för groddjur. Man kan här finna åtta av tretton av Sveriges alla groddjur. Bland annat har trakten hyst en stor del av landets lökgrodor. Den klargröna lövgrodan och den ovanliga långbensgrodan kan också påträffas. Mindre och större salamander trivs också i området.

Grodorna är mycket känsliga, särskilt under parningstid, och man bör vid dessa tider vara väldigt försiktig om man besöker området. Under sommaren kan det förekomma betande djur i hagen. I framtiden kan beträdnadsförbud införas under denna period. Under sommaren kan det förekomma betande djur i hagen.

Utöver groddjuren finns här hare och rådjur. Fågellivet består av bl.a. gråhäger, ormvråk, röd glada och tornfalk.

Hitta hit

Området ligger längs väg 11 strax väster om Smedstorps kyrka och kan nås via en mindre väg i områdets södra delar.

I detta området gäller speciella föreskrifter som du kan läsa om i länken nedan.