Borstakärrs våtmarker ligger i anslutning till Christinehofs slott och ingår i Christinehofs ekopark. Våtmarkerna anlades bland annat med hjälp av medel från statens satsning på lokala naturvårdsprojekt under 2005-2006. Det var vanligt att våtmarker och diken torrlades för att skapa större jordbruksareal under 1800-talet. Sen dess har våtmarker blivit ganska ovanliga, därför är området idag värdefullt.

Djur- och växtliv

Öppna vattenspeglar, stundtals översvämmade naturbetesmarker, vattendrag och sumpiga skogar har på kort tid skapat livsrum för allehanda djur och växter. Cirka 320 olika växter har vid inventeringar noterats. Vanlig groda, åkergroda, lövgroda och vanlig padda etablerade sig snabbt i området. Svart stork, havsörn och fiskgjuse har också noterats. Området har kvickt även blivit en av Skånes artrikaste fladdermuslokaler med både vanliga och hotade arter.

Det finns möjlighet för både kortare och längre promenader. Här finns en tillgänglighetsanpassad spång ut till en av öarna. På ön finns en plattform som är ypperlig för fågelskådning. Tar man sig upp på rullstensåsarnas rygg har man utsikt över våtmarkerna.

Hitta hit

Området ligger i anslutning till Christinehofs slott med goda parkeringsmöjligheter och hög tillgänglighet.