Tidsmaskinen

Kulturhistoriska platser i Tomelilla kommun

Upplev kulturhistoriskt intressanta platser i Tomelilla kommun med hjälp av din smartphone!
Gå på rundvandring i historien - du har nu möjlighet att ta del av Tomelillas kulturarv genom den digitala tekniken. Genom den GPS-baserade applikationen Tidsmaskinen lär du känna historiska platser och får ta del av fakta och berättelser, bilder och ljud knutna till platsen.

När du laddat ner appen kommer din telefon att guida dig genom historien med vibrationer, berättelser, ljud och bilder. Din virtuella turistguide berättar om sevärdheterna, och informationen kan stoppas, pausas och upprepas så många gånger du vill.

Vi vill genom tekniken tillgängliggöra våra kulturarv även när dessa är stängda t.ex. under årets mörka månader och det är också ett sätt att locka en ny målgrupp besökare att upptäcka spännande platser. Tekniken kan också användas som ett pedagogiskt verktyg i undervisningssyfte t.ex. i skolan. Förutom information om varje plats finns det också möjlighet att göra ett quiz kopplat till platsen.

Platserna som att går att besöka är Tomelilla, Byagården, Övraby Mölla, Hans Nilsgården i Kverrestad, Othinslunda hembygds- och borstmuseum, Bondrumsgården, Sillaröds Skvaltkvarn, Eljaröds brydestuga, Glimmebodagården, Hallamölla och Agusatugan.

Med stöd från Skånes Hembygdsförbund och Region Skåne har Tomelilla kommun i samarbete med hembygdsföreningarna i kommunen tagit fram de olika digitala rundorna som finns att tillgå genom Tidsmaskinen.

För att det digitala verktyget Tidsmaskinen ska kunna fungera krävs en Android- eller iPhone-mobil med GPS och magnetisk kompass.

Gör så här:

1. Gå till Play Butik eller App store och ladda ner Tidsmaskinen. Appen är gratis att ladda ner!

2. Välj "ladda hem" om du har en Android alternativt "hämta runda" om du har en iPhone.

3. För att ladda ner rundan du vill gå skriv in rundans exakta namn (står inom parentes efter varje runda under rubriken "Rundor att besöka med hjälp av Tidsmaskinen" nedan, men även i pdf-fil längst ner på sidan).

4. Starta den digitala rundvandringen genom att klicka på rundans namn och låt vibrationer, berättelser, ljud och bilder leda dig längs rundan! Tänk på att vidröra skärmen då och då för att undvika att skärmen släcks.

5. Har du gått den här rundan tidigare? Tänk då på att rundan uppdateras regelbundet. För att du ska vara säker på att du har tillgång till den senaste versionen av rundan behöver du radera den nedladdade rundan som finns i din telefon och ladda ner rundan på nytt.

Tomelillarundan (tomelilla)

Genom byggnader, konstverk och platser förmedlas den spännande berättelsen om Tomelilla tätorts historia, framväxt och samtid.
www.Tomelilla.se 
Lat: 55,543501438712056  -  Long: 13,954539592590322

Byagården (Byagarden)

Före järnvägens tid var Tomelilla en liten by med några få gårdar belägna längs Bygatan. En av dessa gårdar var Byagården. Det har legat en gård på den här platsen sedan 1600-talets mitt, men sitt nuvarande utseende fick gården i början av 1800-talet. Den västra längan utgör gårdens äldsta del.
www.tomelillabyagard.se
Lat: 55,5409573583956  -  Long: 13,9447932433471

Övraby mölla (ovrabymolla)

Övraby mölla är en holländarmölla, vilket innebär att den övre delen av möllan ställs in mot vinden. Möllan och möllebostaden som uppfördes 1887 var i bruk fram till 1974. Övraby mölla var då den sista möllan på Österlen i kommersiell drift.
www.ovraby-nedraby.se
Lat: 55,4993260628749   -  Long: 13,946714400246

Hans Nilsgården (Hansnilsgarden)

Hans Nilsgården har anor från tidigt 1700-tal. Gården var i Hans Nilssläktens ägo fram till 1949 då den förvärvades av Kverrestads hembygdskrets. Med sitt vasstak och sina klineväggar utgör Hans Nilsgården ett välbevarat exempel på en sydskånsk byggnadstyp som förr var mycket vanlig.
Lat: 55,526628  -  Long: 14,0398

Othinslunda (Othinslunda)

Gården som är från 1800-talet och ägs av Othinslunda hembygdsförening inhyser hembygdsföreningens samlingar, Alma Trapps affär, vagnhall, skolsal och Borstmuseum. Hembygdsmuseet invigdes 1957 och idag anordnas en mångfald av aktiviteter på platsen.
www.onslundahembygdsforening.se
Lat: 55,5981936   - Long: 14,0526152

Bondrumsgården (Bondrumsgarden)

Bondrumsgården är en av de äldsta bevarade korsvirkesgårdarna i Skåne med anor från 1600-talet. Gården, så som den ser ut idag, kom till omkring 1825 och har varit en arrendegård under slottet Kronovall. När Skansen 1972 behövde en ny gård då skånegården där hade brunnit ner, tyckte man att Bondrumsgården skulle flyttas dit. Det tyckte inte ortsbefolkningen som protesterade och gården fick stå kvar på sin ursprungliga plats.
www.alboharadshembygdsfor.se
Lat: 55,65617  -  Long: 14,0314

Eljaröds brydestuga (Eljarod)

I Brydestugan, som är från 1800-talet, torkades och bröts lin, viktiga moment i tillverkningen av linnetyg. Brydestugan har två rum. I det ena placerades rötat lin för torkning, i det andra eldade man med ved eller torv. 
www.alboharadshembygdsfor.se 
Lat: 55,7010734020271  -  Long: 14,0454626083374

Hallamölla (hallamolla)

Hallamölla kvarn har en historia som sträcker sig tillbaka till 1400-talet. Det nuvarande kvarnhuset är från 1850-talet och uppfört i korsvirke med svartmålat timmer. Kvarnen är belägen invid Skånes högsta vattenfall med en fallhöjd på 23 meter.
www.alboharadshembygdsfor.se 
Lat: 55,7085372144211  -  Long: 14,0170014796539

Sillaröds skvaltkvarn (sillarod)

Skvaltkvarnar har använts sedan medeltiden och var fram till början av 1900-talet mycket vanliga. Sillaröds skvaltkvarn är en av endast två skvaltkvarnar i Skåne som finns bevarad på sin ursprungliga plats. Skvaltkvarnens drivhjul är horisontellt placerat och kvarnen användes huvudsakligen under vår och höst när det flöt mycket vatten i bäcken.
www.alboharadshembygdsfor.se 
Lat: 55,709458   -  Long: 13,91706

Agusastugan (agusastugan)

Agusastugan från mitten av 1800-talet är en vinkelbygd gård. Boningshuset är uppfört i korsvirke vilket var vanligt i det skogsfattiga södra Skåne, medan delar av uthusen är byggda i skiftesverk, vilket var vanligt i norra Skåne där virkestillgången var god.
www.alboharadshembygdsfor.se
Lat: 55,764755   - Long: 14,000415

Glimmebodagården (glimmebodagarden)

Glimmebodagården är en fyrlängad gård som varit ett skogvaktartorp under Glimmingehus. Under somrarna fungerade den även som fäbod då kreaturen från sydöstra Skåne drevs upp på bete i de frodiga backarna.
www.alboharadshembygdsfor.se 
Lat: 55,7435761   - Long: 14,087008

Senast uppdaterad: 2020-06-10