Inom kommunens gränser påträffar vi skilda landskapstyper och förutsättningar. I söder finns slättbygden med de bördiga, böljande åkermarkerna. I norr tar skogen vid. 

Indelningen och de olika förutsättningarna för dessa bygder går långt tillbaka i historien men har också förändrats över tiden. Dessa skillnader har påverkat områdets historia och människors levnadssätt.

Klicka på någon av bilderna nedan för att läsa om våra kulturhistoriska sevärdheter och fornlämningar. Under vår historia kan du läsa mer om händelser som format vårt samhälle.