Fri entré

Ordinarie öppettider:

 • Måndag: stängt
 • Tisdag 13.00–18.00
 • Onsdag–fredag 13.00–17.00
 • Lördag–söndag 11.00–15.00

Avvikande öppettider:

 • Långfredag–annandag påsk, kl. 10–18
 • 18 maj, torsdag: stängt
 • 27–28 maj, lör–sön: stängt
 • 6/6 juni, tisdag : stängt
 • 23–25 juni, fre–sön: stängt
 • 23 december: kl. 10–14
 • 24,25,26 december: stängt
 • 31 dec –1 januari: stängt
 • 5 januari 2024: kl. 10-14
 • 6 januari: stängt

Stängt:

Lördag 24/12
Söndag 25/12
Måndag 26/12
Lördag 31/12
Söndag 1/1
Fredag 6/1

Omhängning

9/1 – 27/1
6/3 – 10/3
8/5 –12/5 
12/6 –16/6
28/8 – 8/9

Hitta hit

Adressen till Tomelilla konsthall är: Centralgatan 13, 273 30 Tomelilla

Att köra från Malmö:
Kör E65 via Ystad, från Ystad tag väg 19 mot Kristianstad. I Benestad sväng höger därefter hamnar ni i Tomelilla. Vid Byagården sväng höger, kör rakt fram över järnvägsspåret. Vid Adelgatan sväng vänster över järnvägen och ni har konsthallen till vänster mittemot COOP.

Altenativt kör väg 13 från Malmö mot Sjöbo. Därefter följ skyltarna mot Simrishamn. Vid trafikljuset i Tomelilla sväng vänster upp över viadukten, tag andra vägen höger (Adelgatan). Kör rakt fram och vid tredje gatan höger (enkelriktad) ligger konsthallen. 

Fri parkering finns snett mitt emot konsthallens entré, vid kommunhuset.

Det är möjligt att resa till konsthallen med buss och tåg. Mellan stationen och konsthallen är det cirka 500 meter.

Kontaktuppgifter

Tomelilla konsthall
Centralgatan 13
273 30 Tomelilla
0417-181 16
konsthallen@tomelilla.se  

För allmän information om konsthallen vänligen kontakta oss på 0417-181 16, konsthallen@remove-this.tomelilla.remove-this.se

Intresserad av att ställa ut hos oss?

Om du som konstnär är intresserad av att ansöka om en utställning i konsthallen skickar du din ansökan till ansokningarkonsthallen@tomelilla.se

Tomelilla konsthall, Centralgatan 13, 273 80 Tomelilla. Ansökan skall innehålla CV, utställningsidé, bilder samt kontaktuppgifter. Inskickat material returneras ej. Återkoppling sker endast i de fall då konsthallen finner ansökan intressant.

Vill du boka en visning?

Kontakta Désireé Lennklo 0417-181 07, 0709-958107, desiree.lennklo@remove-this.tomelilla.remove-this.se

Övriga kontakter

Enhetschef:

Ros-Marie Stjernfeldt
0417-181 17
0709-95 81 17
Ros-Marie.Stjernfeldt@remove-this.tomelilla.remove-this.se

Intendent:

Désirée Lennklo
0417-181 07
0709-95 81 07
desiree.lennklo@remove-this.tomelilla.remove-this.se

Kultursamordnare:

Lisa Sjölin
0417-181 95
lisa.sjolin@remove-this.tomelilla.remove-this.se

Öppna visningar 

De öppna visningarna är kostnadsfria och främst riktade mot en vuxen publik. Visningen tar ca 40 min.

Boka en visning

Tomelilla Konsthall erbjuder även bokade visningar för grupper. Som grupp räknas sällskap på upp till 30 personer. Konstföreningar, arbetslag, privata sällskap och andra grupper som önskar att få en fördjupad kunskap kring en aktuell utställning är välkomna att boka in en visning (vardagar, dag- eller kvällstid). Kostnaden för en visning är 1 500 kr. Workshop kan bokas för 800 kr i samband med visning.

Konsthallens avgifter 2023

  Avgift
Pedagogisk verksamhet:  
Öppna visningar, visningar för barn och vuxna samt workshop är kostnadsfri Kostnadsfritt
Skolpedagogisk programverksamhet (visning/workshop) för Tomelilla kommun är kostnadsfritt Kostnadsfritt
   
Andra kommuner och externa aktörer:  
Skolpedagogisk programverksamhet (visning/workshop) för övriga kommuner/aktörer 600 kr
Öppna visningar 0 kr
Visningar vuxna 1 500 kr
Visningar barn/unga t.o.m. 18 år 800 kr
Workshop (i samband med visning) 800 kr

Historik över Tomelilla konsthall

Tomelilla är vida känt för sin vackra konsthall. Tomelilla konsthall byggdes 1965 och var en av Sveriges första konsthallar som byggdes ute på landsbygden. Arkitekter till denna vackra byggnad var Jan Löfqvist och Kurt Hultin från Malmö. I samband med att kommunen byggde nytt bibliotek tillkom också konsthallen med hjälp av statliga medel.

Landshövding Bengt Petri invigde byggnaderna och närvarade som hedersgäst gjorde Kung Gustaf Adolf. Under 2007 och 2008 genomgick konsthallen renovering och tillbyggnad i samarbete med arkitektfirman NP-arkitekter Ystad. Idag finns det förutom den stora hallen uppe även 3 utställningsrum på nedre plan.

Visningar och verkstäder för skolor

Tomelilla Konsthall erbjuder pedagogisk programverksamhet för förskolan, grundskolan och gymnasiet. Visningar av aktuell utställning kan i förekommande fall kombineras med en kreativ verkstad där eleverna själva får skapa. Till varje aktuell utställning skapas ett unikt skolprogram som inte bara ger elever och lärare en möjlighet att uppleva konst utan som också innehåller moment som är kopplade till läroplanen.   

En visning varar ca 40 min och skolgrupper bokas med fördel in på måndagar då konsthallen håller stängt för allmänheten. Tomelilla Konsthall erbjuder även visningar för pedagoger samt uppsökande verksamhet. All pedagogisk programverksamhet är kostnadsfri för skolor i Tomelilla kommun.

Alla gruppbesök måste förbokas. Detta gäller även skolklasser och andra större sällskap som väljer att besöka utställningen utan guidning

All pedagogisk programverksamhet är kostnadsfri för skolor i Tomelilla kommun.
För förskolor och skolor ifrån andra kommuner är kostnaden 600 kr/grupp.

För mer information eller bokning kontakta:

Désirée Lennklo
0417- 181 07
desiree.lennklo@tomelilla.se

Sten Malmquist stipendiat år 2023; Magdalena Kleszynska

 

Den 23 augusti 2022 beslutade kultur- och fritidsnämnden att tilldela konstnären Magdalena Kleszynska från Polen, Sten Malmqvist stipendium. Hon blir därmed 2023 års artist in residence i Tomelilla kommun.

Under ca 6 veckors tid under våren 2023 kommer Magdalena Kleszynska att bo och verka i Tomelilla.

Till 2023 års Artist in residence-utlysning inkom cirka 65 ansökningar från flera delar av världen. Urvalet har gjorts med hänsyn till konstnärlig kvalitet men stor vikt har också lagts på projektbeskrivningen, samt konstnärens plan för allmänhetens interaktion.

I sitt konstnärskap undersöker Magdalena Kleszynska föremål som har en koppling till det förflutna. Genom att synliggöra våra rötter sätter hon samtidens människor i dialog med människor som en gång levat.

Magdalena Kleszynskas plan för sin vistelse i Tomelilla innefattar ett avstamp i den lokala historien. Vistelsens första skede består i ett studium av bygdens museala samlingar. 

I ett andra skede kommer Kleszynska att upprätta en ateljé i Tomelilla till vilken allmänheten bjuds in att presentera sina viktigaste vardagsföremål och delge anekdoter kring dem. Genom att använda sig av en konstnärlig undersökande metod möjliggörs nya tolkningar av bygdens historia och stor interaktion med Tomelillas medborgare är att vänta då historiska föremål väcker intresse. Hela projektet, hennes eget grävande arbete och Tomelillas medborgares bidrag, kommer sedan att sammanställas och presenteras i en utställning i Tomelilla konsthall


Sten Malmquists stipendium

2017 inrättades Sten Malmquist stipendiet för artist in residence i Tomelilla med bakgrund i det arv som Sten Malmquist förärade Tomelilla kommun i samband med sin bortgång 2015.

Sten Malmquist föddes i Malmö 1920 endast något år gammal flyttade han tillsammans med sin familj till Tomelilla där fadern fått arbete som kamrer på Jästfabriken. Efter realexamen och anställning som bankkontorist lämnade Malmquist Tomelilla för att påbörja en mer än 40 år lång anställning vid Trelleborg AB, gummifabrik.

Han avslutade sin karriär som finansdirektör vid samma företag 1984 och bosatte sig i England.

Intresset för konst väcktes i hans ungdom genom vänskapen med Truls Andrén, vars fader var en välkänd välgörare för unga konstnärer i trakten. Han valde vid sin bortgång år 2015 att testamentera 100 000 pund till Tomelilla konsthall.

Genom stipendiet till hans ära vill Tomelilla kommun hedra hans minne. Tomelilla kommun ska i samband med stipendieutdelningen nedlägga blommor på Sten Malmquist familjegrav.


Följande ingår i Stipendiefonden:

Stipendium för residens under 4-6 veckor.

Resa: Resa tur och retur i ekonomiklass till residencensorten vid ett tillfälle.

Färdmedel på plats: Kollektivtrafik samt cykel.

Boende: B&B standard, enkelrum (rökfritt), (ej möjlighet att medtaga partner, barn eller husdjur).

Resurser: Tillgång till arbetsrum/ateljé, wifi, bibliotek, kulturhus.

Produktionskostnad: Enligt överenskommelse.

Språk: Arbetsspråk svenska och engelska.

Kriterier för stipendiet

Stipendiet är öppet för konstnärer som verkar på den professionella konstscenen och syftar till konstnärligt arbete med koppling till den geografiska platsen.

De som kan söka är konstnärer med annan nationalitet än svensk, och som i huvudsak är verksamma utanför Sverige.

Konstnärer som kan söka skall arbeta inom följande discipliner bildkonst, skulptur, textil, film, video, installation eller performance.

Konstnären skall vara öppen för interaktion med kommunens invånare och det lokala konstlivet. Workshops, föreläsningar och publikt deltagande utgör aktiviteter som stipendiaten bör kunna erbjuda under residencetiden.

Stipendiet kan endast erhållas en gång av en och samma konstnär eller konstnärsgrupp.

Residencetiden är 4–6 veckor.

Konstnären ansvarar för

 • Arbeta utifrån platsen Tomelilla och sydöstra Skåne.
 • Konstnären skall befinna sig och arbeta på platsen under residencetiden.
 • Person - och egendomsförsäkring.
 • Visum. Giltigt visum för perioden.
 • Måltider.
 • Interagera med medborgarna under residencetiden.
 • Presentera det konstnärliga arbetet offentligt.
 • Konstnären får inte åtaga sig andra uppdrag under residencevistelsen utan överenskommelse med institutionen.
 • Vi ser gärna att kontakt mellan konstnär och konstinstitution upprätthålls efter recidenceperiodens slut.

Så här ansöker du

Residenceperiod: våren alternativt hösten 2023.

Digital ansökan öppen: 2022-02-01 till 2022-04-30.

Ansökan ska innehålla:

• Biografi/CV.

• Dokumenterad erfarenhet av konstprojekt, utställningar (separat/grupp) m.m.

• En projektbeskrivning av det projekt som du avser att arbeta med under din residencetid.

Urvalsprocess

Urval av verksamhetschef, enhetschef och intendent. Besluta fattas av kultur- och fritidsnämnden Tomelilla kommun.

Organisation: Stipendiet hanteras av Tomelilla konsthall.

Alla ansökningar behandlas konfidentiellt.

Om du upplever problem med att ansöka via nedan formulär kan du i stället skicka din ansökan via e-post till konsthallen@remove-this.tomelilla.remove-this.se

Michael Whelan 2022

Michael Whelan är en etablerad konstnär och fotograf som rör sig i gränslandet mellan det narrativa och det dokumentära. Genom ett flertal fotoprojekt har han satt fokus på det sociala samspelet människor emellan samt relationen mellan människa och miljö och skapat verk som bland annat lyfter människans villkor i det moderna samhället.

Whelan genomförde sin vistelse i Tomelilla från april till juni 2022.

Miriam Vergara 2019

Tomelilla konsthall tog under våren 2018 emot över 140 ansökningar från konstnärer från 32 länder. Den 12 juni beslutade Kultur- och fritidsnämnden att den amerikanska textilkonstnären Miriam Vergara blir Sten Malmquist stipendiat år 2019.

Miriam Vergara presenterar i ansökan en strukturerad projektidé och tidsplan som innefattar många olika samarbeten och samverkansformer med lokalbefolkning, företag och konstnärer. Temat för hennes konstnärliga undersökande utgår från en frågeställning kring förändringar i den lokala naturen. Ortsbefolkningens minnen och tankar kring sin närmiljö utgör stomme för det konstverk som Miriam Vergara kommer att skapa på platsen och presentera för allmänheten.

Miriam Vergara verkade i Tomelilla under maj–juni 2019.

 

Statuter för Sten Malmquists stipendium

2017 inrättas stipendiet med bakgrund i det arv som Sten Malmquist förärade Tomelilla kommun i samband med sin bortgång 2015. 

Stipendiet syftar till att skapa möjligheter för konstnärer att arbeta på och utifrån platsen Tomelilla. Stipendiet är ett Artist in Residence stipendium. Genom att erbjuda konstnärer möjlighet att arbeta på orten skapas möjligheter till interaktion mellan det lokala och det internationella konstlivet. Denna interaktion bidrar till utvecklingen av konstlivet i Sydöstra Skåne och medför ett rikare konst- och kulturliv i regionen.

Stipendiet banar väg för och stimulerar till ett erfarenhetsutbyte mellan olika professioner.

Konstnärerna som bereds möjlighet till detta stipendium arbetar inom den breda sfären för olika konstgenrer såsom bildkonst, skulptur, textil, film, video, installation och performance. Stipendiaten bör vara öppen för interaktion med kommunens invånare samt ungdomars medverkan i konstprojekt. Workshops, föreläsningar och publikt deltagande utgör aktiviteter som stipendiaten bör kunna erbjuda under Residence tiden.

Stipendiet är sökbart för de konstnärer som uppfyller fastställda kriterier.

§1. Stipendiet delas ut vartannat år med start 2019.

§2. Stipendiet kan erhållas endast en gång av en och samma konstnär eller konstnärsgrupp.

§3. Stipendiet består av en fast stipendiesumma och förvaltas av kultur- och fritidsnämnden. Stipendiesumman beslutas i samband med urvalet.

§4. Stipendiet består av resa, boende och uppehälle.

§5. Produktionskostnad utgår enligt överenskommelse.

§6. Stipendiet utdelas av kultur- och fritidsnämnden på grundval av förslag från ­verksamhetschef, enhetschef och intendent från Tomelilla konsthall.

§7. Stipendiet utdelas av kultur- och fritidsnämnden i samband med konstnärens vistelse i Tomelilla.

Sten Malmquist 1920–2015

Sten Malmquist levde under åren 1920–2015. Han var född i Malmö men flyttade sedermera till Tomelilla som 1-åring. Hans far (Olof Malmquist) fick anställning som kamrer vid Tomelilla jästfabrik. Familjen bodde i andra huset på höger sida på Adelsbergsvägen i ett av de sk. Tre visemän husen. Detta var hus som uppfördes och var avsedda för jästfabrikens tjänstemän. Familjen bestod av fadern Olof Gustaf Fritjof Karl Malmqvist, modern Gertrud, Viktoria, Charlotta f. Åkesson samt systern Ulla Viktoria Gertrud (avliden Omander). Fadern var för övrigt en duktig roddare i Malmö roddklubb och var med och vann Nordiska mästerskapspokalen samt Langebropokalen år 1915.

Malmqvist växte upp och avlade realexamen i Tomelilla. Under uppväxten och skoltiden umgicks han bland annat med Truls Andrén vars far Yngve Andrén var järnhandlare i kommunen men också känd som mecenat för många yngre konstnärer. I det Andrénska hemmet grundlades Malmqvists konstintresse. Sin första anställning fick han som banktjänsteman på en bank i Tomelilla. 1943 flyttade Malmqvist till Trelleborg då han fick anställning på Trelleborgs Gummifabrik AB. Han avancerade inom koncernen och arbetet förde honom till nya bostadsorter som Stockholm och därefter Basel. Innan han lämnade Sverige så träffade han sin blivande hustru Gladys (Pat). Karriären avslutades som finansdirektör 1984 på företagets Londonkontor.

När paret Malmqvist flyttat till England, vilket var Gladys hemland, och bosatt sig i London skaffade sig paret ett litet sommarhus i Sandbanks på Englands sydkust. Sedermera blev Sandbank även deras permanenta bostadsort och här kom Malmqvist att tillbringa återstoden av sitt liv. Hans fru avled i sjukdom (cancer) 1999.

På sin ålders höst ägnade sig Malmqvist mycket åt sin stora hobby, amatörradio. Han var medlem i amatörradion Poole Radio Society där han fick använda sina goda kunskaper i att kommunicera via morse. Innan han hade en permanent radioantenn monterad på sitt hus syntes han ofta längs kusten parkerad med sin Renault som hade antenn på taket. Vid havet fanns alltid bäst mottagning därför hade också amatörradion sina träffar på det anrika hotellet The Haven som ligger alldeles vid kusten. Genom att använda sig av morsealfabetet kunde Malmqvist prata med människor ifrån hela världen och på så sätt skaffa vänner och utveckla sina kunskaper.

Malmqvist var också en hängiven seglare och företog sig ofta utflykter till öarna utanför Sandbanks. Dessa låg på lagom avstånd för dagsseglatser för honom och hans lilla segelbåt.

Malmqvist var mycket intresserad av litteratur, konst och klassisk musik. Han var ingen samlare däremot besökte han gärna konstutställningar m.m. Hans favoritkompositör var den italienske Mantovani och favoritstycket var Charmaine från 1958.

Sten och Pat Malmqvist fick inga barn och således fanns det inga biologiska arvingar. Trots att Malmqvist inte bott i Sverige på flera decennier så följde han utvecklingen i Sverige och i Tomelilla. En anektod delgiven av hans närmsta vänner Gerry och Pauline Smith är berättelsen om när Malmqvist i England skakade hand med den svenske kungen Carl XVI Gustaf under hans statsbesök.

Hans vänner porträtterar honom som en man med hög integritet och beslutsamhet. En man med karaktär som syntes i samhället såväl som på den dagliga promenaden i Sandbanks, som i sociala sammanhang som t.ex. amatörradion och den lokala hälsoklubben.

Sten Malmqvist avled i stillhet omgiven av sina vänner lyssnande till sitt favoritstycke Charmaine.

Sten Malmquist Grant 2023; Magdalena Kleszynska

On August 23, 2022, the culture and leisure committee decided to award the Sten Malmqvist Grant to the artist Magdalena Kleszynska from Poland. She thus becomes artist in residence in Tomelilla municipality in 2023.

For about 6 weeks in the spring of 2023, Magdalena Kleszynska will live and work in Tomelilla.

For the 2023 Artist in residence call, approximately 65 applications were received from several parts of the world. The selection has been made with regard to artistic quality, but great importance has also been placed on the project description, as well as the artist's plan for public interaction.

In her artistry, Magdalena Kleszynska investigates objects that have a connection to the past. By making our roots visible, she puts contemporary people in dialogue with people who once lived.

Magdalena Kleszynska's plan for her stay in Tomelilla includes a starting point in local history. The first stage of the stay consists of a study of the region's museum collections.

In a second stage, Kleszynska will set up a studio in Tomelilla to which the public is invited to present their most important everyday objects and share anecdotes about them. By using an artistic investigative method, new interpretations of the history of the area are made possible and great interaction with Tomelilla's citizens is to be expected as historical objects arouse interest. The entire project, her own work and the contributions of the citizens of Tomelilla, will then be compiled and presented in an exhibition in Tomelilla konsthall.

Sten Malmquist Grant

The Sten Malmquist grant for artist in residence in Tomelilla was established in 2017 thanks to the inheritance left by Sten Malmquist to Tomelilla municipality when he passed away in 2015.

Sten Malmquist was born in 1920 in Malmö, but when he was only a year or so, his family moved to Tomelilla, where his father had found work as an accountant at the yeast factory. After finishing school and working for a while as a bank clerk, Malmquist left Tomelilla to begin his more than 40 years at the Trelleborg AB rubber factory.

He ended his career in 1984 as the chief financial officer of the same company and then moved to England.

As a young man, he developed an interest in art through his friendship with Truls Andrén, whose father was a well-known benefactor of young local artists. At his death in 2015, he chose to bequeath 100,000 pounds to Tomelilla Konsthall.

Tomelilla municipality therefore wishes to honour his memory with this grant in his name. In conjunction with the award of the grant, Tomelilla municipality will also lay flowers on Sten Malmquist’s family grave.


The following is included in the Grant Fund:

Grant for artist in residence during 4-6 weeks.

Travel: Return journey in economy to the location of the residency on one occasion.

Local transport: Public transport and bicycle.

Accommodation: B&B standard, single room (non-smoking), (it is not possible to bring your partner, children or pets).

Resources: Access to work room/studio, WiFi, library, culture building.

Production costs: As per agreement.

Language: Working languages are Swedish and English.

Grant criteria

The grant is open to artists active on the professional art scene and is intended to be used for artistic work relating to the geographical location.

Eligible to apply are artists of a nationality other than Swedish whose activities are primarily conducted outside of Sweden.

Eligible artists shall work within one of the following disciplines: visual arts, sculpture, textile, film, video, installation or performance.

The artist shall be open to interaction with the municipality’s inhabitants and the local art scene. Workshops, lectures and public participation are all activities that the recipient of the grant should be able to offer during their residency.

The grant can only be awarded to the same artist or group of artists once.

The residency lasts 4–6 weeks.

The artist’s responsibilities

• To work based on the location of Tomelilla and south-east Skåne.

• The artist shall live and work in the location throughout the residency.

• Personal and property insurance.

• Visa - the artist must have a valid visa during the residency.

• Meals.

• Interacting with the citizens during the residency.

• Presenting the artistic work in public.

• The artist may not undertake any other assignment during the residency without prior agreement with the institution.

• We would be pleased if the contact between the artist and the institution was to continue after the end of the residency.


Application procedure

Period of residency: Spring or autumn 2023.

Digital application open between 2022-02-01 and 2022-04-30.

The application shall contain:

• Biography/CV.

• Documented experience of art projects, exhibitions (separate/group) etc.

• A project description of the project that you intend to work with during your residency.

Selection process

Selection by Head of Operations, Head of Unit and curator. The decision is made by the Culture and Leisure Committee in Tomelilla municipality.

Organisation: The grant is managed by Tomelilla Konsthall.

All applications are processed confidentially.

If you encountering issues with the application form you can also send your application via e-mail to konsthallen@remove-this.tomelilla.remove-this.se

 

Articles of association for the Sten Malmquist Grant

The grant was established in 2017 thanks to the inheritance left by Sten Malmquist to Tomelilla municipality when he passed away in 2015.

The grant is intended to create opportunities for artists to work in and draw inspiration from Tomelilla. It is an Artist in Residence grant. By offering artists the chance to work in the town, it creates opportunities for interaction between local and international art circles. Such interaction contributes to the development of the arts in south-east Skåne and enriches the art and culture life in the region.

The grant paves the way for and encourages the exchange of experiences between different professions.

The artists who are eligible for the grant work within a broad sphere of art forms, including visual arts, sculpture, textile, film, video, installation and performance. The recipient of the grant should be open to interaction with the municipal residents and to having young people participate in their art projects. Workshops, lectures and public participation are all activities that the recipient of the grant should be able to offer during their residency.

The grant can only be applied for by artists who meet the set criteria.

§1 The grant will be awarded every other year, starting in 2019.

§2 The grant can only be awarded to the same artist or group of artists once.

§3 The grant consists of a fixed amount and is managed by the Culture and Leisure Committee. The grant amount is determined in conjunction with the selection process.

§4 The grant comprises travel, accommodation and subsistence.

§5 Production costs are compensated as per agreement.

§6 The grant is awarded by the Culture and Leisure Committee on the basis of nominations from Head of Operations, Head of Unit and the curator of Tomelilla Konsthall.

§7 The grant is paid out by the Culture and Leisure Committee in conjunction with the artist’s residency in Tomelilla.

Sten Malmquist 1920–2015

Sten Malmquist was born in 1920 and died in 2015. He was born in Malmö but subsequently moved to Tomelilla when he was just a year old. His father (Olof Malmquist) was employed as an accountant at the Tomelilla yeast factory. The family lived in the second house on the right on Adelsbergsvägen, in one of the “wise-men-houses”, which were houses built specifically for the officials working at the yeast factory. Sten’s family consisted of his father Olof Gustaf Fritjof Karl Malmqvist, his mother Gertrud Viktoria Charlotta, neé Åkesson, and his sister Ulla Viktoria Gertrud (later Omander). His father was a skilled rower in Malmö rowing club and was part of the team that won the Nordic Championships and the Langebro Cup in 1915.

Malmqvist grew up and finished school in Tomelilla. One of his friends during childhood and his school years was Truls Andrén, whose father Yngve Andrén was a local ironmonger but also known as the patron of many young artist. The Andrén home is where Malmqvist first developed an interest in art. Malmqvist’s first employment was as a bank clerk in Tomelilla. In 1943 he moved to Trelleborg for a job at Trelleborgs Gummifabrik AB. He advanced within the company group, and his work brought him to live in places like Stockholm and then Basel. Before leaving Sweden, he met his future wife Gladys (Pat). His finished his career in 1984 as the company’s chief financial officer in the London office.

When the Malmqvists had moved to England, which was Gladys’ homeland, and settled in London, the couple bought a small summer home in Sandbanks on the south coast of England. Sandbanks later became their permanent home, and this is where Malmqvist spent the remainder of his life. His wife died due to illness (cancer) in 1999.

Towards the end of his life, Malmqvist devoted a lot of time to his favourite hobby, amateur radio. He was a member of the Poole Radio Society, where he got to put his excellent knowledge of Morse code communication to use. Before he had a permanent radio antenna mounted on his house, he could often be spotted along the coast, sitting in his Renault with an antenna on the roof. The best reception was always found by the sea, and for this reason the amateur radio society would also meet at the illustrious Haven hotel, which is located right on the coast. Using the Morse alphabet, Malmqvist could talk to people all over the world, which allowed him to make friends and develop his skills.

Malmqvist was also a devoted yachtsman and often made excursions around the islands off Sandbanks, which were close enough for day trips in his little sailboat.

Malmqvist had a great interest in literature, arts and classical music. He was not a collector, but enjoyed visiting art exhibitions, etc. The composer closest to his heart was the Italian Mantovani and his favourite piece was Charmaine from 1958.

Sten and Pat Malmqvist had no children and thus no biological heirs. Even though Malmqvist had not lived in Sweden in decades, he followed the development in Sweden and in Tomelilla. An anecdote told by his closest friends Gerry and Pauline Smith is how Malmqvist once shook hands with HM King Carl XVI Gustaf in England during a state visit by the latter.

His friends describe him as a man of great integrity and resolve. A man with a lot of character who was often seen out and about in the community for example on his daily walk through Sandbanks and in social contexts like the amateur radio society and the local sports club.

Sten Malmqvist passed away quietly, surrounded by his friends and listening to his favourite piece Charmaine.

Recorded by Kristin Svensson, Head of the Culture and Libraries Unit, and Désirée Lennklo, Curator at Tomelilla Konsthall.

Nyheter från konsthallen