Öppettider

Tisdag-söndag  12-16
måndagar  stängt

Fri entré

Omhängning
6/5-10/5
8/6-14/6

Stängt
30/5
6/6
8-9/6
21-23/6
23-26/12
31/12
1/1 2020
5-6/1 2020

Hitta hit

Adressen till Tomelilla konsthall är:Centralgatan 13, 273 30 Tomelilla

Från Malmö:
Kör E65 via Ystad, från Ystad tag väg 19 mot Kristianstad. I Benestad sväng höger därefter hamnar  ni i Tomelilla. Vid Byagården sväng höger, kör rakt fram över järnvägsspåret. Vid  Adelgatan sväng vänster över järnvägen och ni har konsthallen till vänster mittemot COOP.

Altenativt kör väg 13 från Malmö mot Sjöbo. Därefter följ skyltarna mot Simrishamn. Vid trafikljuset i Tomelilla sväng vänster upp över viadukten, tag andra vägen höger( Adelgatan). Kör rakt fram och vid tredje gatan höger ( enkelriktad) ligger konsthallen. 

Fri parkering finns snett mitt emot konsthallens entré, invid kommunhuset.

Det är möjligt att resa till Tomelilla med kollektivtrafik. Mellan tåg/busstation och konsthallen är det ca 500 meter att gå.

Tomelilla konsthall
Centralgatan 13
273 30 Tomelilla
0417-181 16
konsthallen@tomelilla.se  


För allmän information om konsthallen som tex öppettider, pågående utställning mm vänligen kontakta oss på O417-181 16, konsthallen@tomelilla.se


Om du som konstnär är intresserad av att ansöka om en utställning i konsthallen skickar du din ansökan till ansokningarkonsthallen@tomelilla.se

Tomelilla konsthall, Centralgatan 13, 273 80 Tomelilla.Ansökan skall innehålla Cv, utställningsidé, bilder samt kontaktuppgifter. Inskickat material returneras ej. Återkoppling sker endast i de fall då konsthallen finner ansökan intressant.

 


Vill du boka en visning kontakta Désireé Lennklo 0417-181 07, 0709-958107 desiree.lennklo@tomelilla.se

 

Övriga kontakter

Enhetschef
Magdalena Unosson (vikarierande)
0417-181 94
0709-95 81 94

Intendent
Désirée Lennklo
0417-181 07
0709-95 81 07
desiree.lennklo@tomelilla.se

Kultursamordnare
Lisa Sjölin
0417-181 95
lisa.sjolin@tomelilla.se

Konstpedagog
Karin Nilsson
0417-57 35 58
0709-95 81 90
karin.b.nilsson@tomelilla.se

Visningar och verkstäder för skolor

Tomelilla Konsthall erbjuder pedagogisk programverksamhet för förskolan, grundskolan och gymnasiet.Visningar av aktuell utställning kan i förekommande fall kombineras med en kreativ verkstad där eleverna själva får skapa. Till varje aktuell utställning skapas ett unikt skolprogram som inte bara ger elever och lärare en möjlighet att uppleva konst utan som också innehåller moment som är kopplade till läroplanen.   

En visning varar ca 40 min och skolgrupper bokas med fördel in på måndagar då konsthallen håller stängt för allmänheten.

Tomelilla Konsthall erbjuder även visningar för pedagoger samt uppsökande verksamhet.

All pedagogisk programverksamhet är kostnadsfri för skolor i Tomelilla kommun.

Alla gruppbesök måste förbokas. Detta gäller även skolklasser och andra större sällskap som väljer att besöka utställningen utan guidning

All pedagogisk programverksamhet är kostnadsfri för skolor i Tomelilla kommun.
För förskolor och skolor ifrån andra kommuner är kostnaden 350 kr / grupp.

Under 2019 erbjuds skolprogram till samtliga utställningar.
Under perioden 16 november 2019 – 8 mars 2020 visas den egenproducerade och interaktiva utställningen Anna Höglund. Anna Höglund är en av våra mest uppskattade barnboksförfattare och illustratörer och i utställningen visas såväl originalskisser till flertalet av Höglunds böcker, som uppbyggda miljöer ur böckerna. I samband med utställningen tillhandahålls ett skolprogram med fokus på läsförståelse och berättande i text och bild. Programmet riktar sig särskilt till årskurs 3-9.

För mer information eller bokning kontakta:

Désirée Lennklo
0417- 181 07
desiree.lennklo@tomelilla.se

Öppna visningar 

De öppna visningarna är kostnadsfria och främst riktade mot en vuxen publik. Visningen tar ca 40 min.

Boka en visning

Tomelilla Konsthall erbjuder även bokade visningar för grupper. Som grupp räknas sällskap på upp till 30 personer. Konstföreningar, arbetslag, privata sällskap och andra grupper som önskar att få en fördjupad kunskap kring aktuell utställning är välkomna att boka in en visning (vardagar, dag- eller kvällstid). Kostnaden för en visning är 700kr.

Historik över Tomelilla konsthall

Tomelilla är vida känt för sin vackra konsthall. Tomelilla konsthall byggdes 1965 och var en av Sveriges första konsthallar som byggdes ute på landsbygden. Arkitekter till denna vackra byggnad var Jan Löfqvist och Kurt Hultin från Malmö.  I samband med att kommunen byggde nytt bibliotek tillkom också konsthallen med hjälp av statliga medel. Landshövding Bengt Petri invigde byggnaderna och närvarade som hedersgäst gjorde Kung Gustaf Adolf. Under 2007 och 2008 genomgick konsthallen renovering och tillbyggnad i samarbete med arkitektfirman NP-arkitekter Ystad. Idag finns det förutom den stora hallen uppe även 3 utställningsrum på nedre plan.

Miriam Vergara är Sten Malmquist-stipendiat för år 2019

Tomelilla konsthall tog under våren 2018 emot över 140 ansökningar från konstnärer från 32 länder. Den 12 juni beslutade Kultur- och fritidsnämnden att den amerikanska textilkonstnären Miriam Vergara blir Sten Malmquist stipendiat år 2019.

Miriam Vergara presenterar i ansökan en strukturerad projektidé och tidsplan som innefattar många olika samarbeten och samverkansformer med lokalbefolkning, företag och konstnärer. Temat för hennes konstnärliga undersökande utgår från en frågeställning kring förändringar i den }lokala naturen. Ortsbefolkningens minnen och tankar kring sin närmiljö utgör stomme för det konstverk som Miriam Vergara kommer att skapa på platsen och presentera för allmänheten.

Miriam Vergara kommer att verka i Tomelilla under maj–juni 2019.

Sten Malmquist stipendiet

2017 inrättades Sten Malmquist stipendiet för artist in residence i Tomelilla med bakgrund i det arv som Sten Malmquist förärade Tomelilla kommun i samband med sin bortgång 2015.

Sten Malmquist föddes i Malmö 1920 endast något år gammal flyttade han tillsammans med sin familj till Tomelilla där fadern fått arbete som kamrer på Jästfabriken. Efter realexamen och anställning som bankkontorist lämnade Malmquist Tomelilla för att påbörja en mer än 40 år lång anställning vid Trelleborg AB, gummifabrik.

Han avslutade sin karriär som finansdirektör vid samma företag 1984 och bosatte sig i England.

Intresset för konst väcktes i hans ungdom genom vänskapen med Truls Andrén, vars fader var en välkänd välgörare för unga konstnärer i trakten. Han valde vid sin bortgång år 2015 att testamentera 100 000 pund till Tomelilla konsthall.

Genom stipendiet till hans ära vill Tomelilla kommun hedra hans minne. Tomelilla kommun ska i samband med stipendieutdelningen nedlägga blommor på Sten Malmquist familjegrav.

Statuter för Sten Malmquist stipendiet

2017 inrättas stipendiet med bakgrund i det arv som Sten Malmquist förärade Tomelilla kommun i samband med sin bortgång 2015. 

Stipendiet syftar till att skapa möjligheter för konstnärer att arbeta på och utifrån platsen Tomelilla. Stipendiet är ett Artist in Residence stipendium. Genom att erbjuda konstnärer möjlighet att arbeta på orten skapas  möjligheter till interaktion mellan det lokala och det internationella konstlivet. Denna interaktion bidrar till utvecklingen av konstlivet i Sydöstra Skåne och medför ett rikare konst- och kulturliv i regionen.

Stipendiet banar väg för och stimulerar till ett erfarenhetsutbyte mellan olika professioner.

Konstnärerna som bereds möjlighet till detta stipendium arbetar inom den breda sfären för olika konstgenrer såsom bildkonst, skulptur, textil, film,  video, installation och performance. Stipendiaten bör vara öppen för interaktion med kommunens invånare samt ungdomars medverkan i konstprojekt. Workshops, föreläsningar och publikt deltagande utgör aktiviteter som stipendiaten bör kunna erbjuda under Residence tiden.

Stipendiet är sökbart för de konstnärer som uppfyller fastställda kriterier.

§1. Stipendiet delas ut vartannat år med start 2019

§2. Stipendiet kan erhållas endast en gång av en och samma konstnär eller konstnärsgrupp.

§3. Stipendiet består av en fast stipendiesumma och förvaltas av kultur- och fritidsnämnden. Stipendiesumman beslutas i samband med urvalet.

§4. Stipendiet består av resa, boende och uppehälle.

§5. Produktionskostnad utgår enligt överenskommelse

§6. Stipendiet utdelas av kultur- och fritidsnämnden på grundval av förslag från ­                             verksamhetschef, enhetschef och intendent från Tomelilla konsthall.

§7. Stipendiet utdelas av kultur- och fritidsnämnden i samband med konstnärens vistelse i Tomelilla.

Sten Malmquist stipendiet

Följande ingår i Stipendiefonden:

Stipendium för residens under 4-6 veckor

Resa: Resa tur och retur i ekonomiklass till residencensorten vid ett tillfälle.

Färdmedel på plats: Kollektivtrafik samt cykel

Boende: B&B standard, enkelrum (rökfritt), (ej möjlighet att medtaga partner, barn eller husdjur)

Resurser: Tillgång till arbetsrum/ateljé, wifi, bibliotek, kulturhus

Produktionskostnad: Enligt överenskommelse.

Språk: Arbetsspråk svenska och engelska

Kriterier för stipendiet

Stipendiet är öppet för konstnärer som verkar på den professionella konstscenen och syftar till konstnärligt arbete med koppling till den geografiska platsen.

De som kan söka är konstnärer med annan nationalitet än svensk , och som i huvudsak är verksamma utanför Sverige.

Konstnärer som kan söka skall arbeta inom följande discipliner bildkonst, skulptur, textil, film, video, installation eller performance.

Konstnären skall vara öppen för interaktion med kommunens invånare och det lokala konstlivet. Workshops, föreläsningar och publikt deltagande utgör aktiviteter som stipendiaten bör kunna erbjuda under residencetiden.

Stipendiet kan endast erhållas en gång av en och samma konstnär eller konstnärsgrupp.

Residencetiden är 4–6 veckor.

Konstnären ansvarar för

  • Arbeta utifrån platsen Tomelilla och sydöstra Skåne.
  • Konstnären skall befinna sig och arbeta på platsen under Residencetiden
  • Person – och egendomsförsäkring
  • Visum-  giltigt visum för perioden
  • Måltider
  • Interagera med medborgarna under Residencetiden
  • Presentera det konstnärliga arbetet offentligt
  • Konstnären får inte åtaga sig andra uppdrag under Residencevistelsen utan överenskommelse med institutionen.
  • Vi ser gärna att kontakt mellan konstnär och konstinstitution upprätthålls efter recidenceperiodens slut.

Ansökningsförfarande

Residenceperiod: våren alternativt hösten 2019

Ansökningsperiod: 1 mars–31 maj (beslut 15 juni 2018)

Digital ansökan  öppen: 2020-02-01 till 2020-04-30

Ansökan ska innehålla:

• biografi/CV.

• dokumenterad erfarenhet av konstprojekt, utställningar ( separat/grupp) mm.

• en projektbeskrivning av det projekt som du avser att arbeta med under din recidencetid.

Urvalsprocess

Urval av verksamhetschef, enhetschef och intendent. Besluta fattas av kultur- och fritidsnämnden Tomelilla kommun.

Organisation: Stipendiet hanteras av Tomelilla konsthall

Alla ansökningar behandlas konfidentiellt

Sten Malmquist 1920–2015

Sten Malmquist levde under åren 1920–2015. Han var född i Malmö men flyttade sedermera till Tomelilla som 1 åring. Hans far (Olof Malmquist) fick anställning som kamrer vid Tomelilla jästfabrik. Familjen bodde i andra huset på höger sida på Adelsbergsvägen i ett av de sk. Tre visemän husen, detta var hus som uppfördes och var avsedda för jästfabrikens tjänstemän. Familjen bestod av fadern Olof Gustaf Fritjof Karl Malmqvist, modern Gertrud, Viktoria, Charlotta f. Åkesson samt systern Ulla Viktoria Gertrud (avliden Omander). Fadern var för övrigt en duktig roddare i Malmö roddklubb och var med och vann Nordiska mästerskapspokalen samt Langebropokalen år 1915.

Malmqvist växte upp och avlade realexamen i Tomelilla. Under uppväxten och skoltiden umgicks han bland annat med Truls Andrén vars far Yngve Andrén var järnhandlare i kommunen men också känd som mecenat för många yngre konstnärer. I det Andrénska hemmet grundlades Malmqvists konstintresse. Sin första anställning fick han som banktjänsteman på en bank i Tomelilla. 1943 flyttade Malmqvist till Trelleborg då han fick anställning på Trelleborgs Gummifabrik AB. Han avancerade inom koncernen och arbetet förde honom till nya bostadsorter som Stockholm och därefter Basel. Innan han lämnade Sverige så träffade han sin blivande hustru Gladys (Pat). Karriären avslutades som finansdirektör 1984 på företagets Londonkontor.

När paret Malmqvist flyttat till England vilket var Gladys hemland  och bosatt sig i London skaffade sig paret ett litet sommarhus i Sandbanks på Englands sydkust. Sedermera blev Sandbank även deras permanenta bostadsort och här kom Malmqvist att tillbringa återstoden av sitt liv. Hans fru avled i sjukdom (cancer) 1999.

På sin ålders höst ägnade sig Malmqvist mycket åt sin stora hobby, amatörradio. Han var medlem i amatörradion Poole Radio Society där han fick använda sina goda kunskaper i att kommunicera via morse. Innan han hade en permanent radioantenn monterad på sitt hus syntes han ofta längs kusten parkerad med sin Renault som hade antenn på taket. Vid havet fanns alltid bäst mottagning därför hade också amatörradion sina träffar på det anrika hotellet The Haven som ligger alldeles vid kusten. Genom att använda sig av morse alfabetet kunde Malmqvist prata med människor ifrån hela världen och på så sätt skaffa vänner och utveckla sina kunskaper.

Malmqvist var också en hängiven seglare och företog sig ofta utflykter till öarna utanför Sandbanks dessa låg på lagom avstånd för dagsseglatser för honom och hans lilla segelbåt.

Malmqvist var mycket intresserad av litteratur , konst och klassisk musik. Han var ingen samlare däremot besökte han gärna konstutställningar mm. Hans favoritkompositör var den italienske Mantovani och favoritstycket var Charmaine från 1958.

Sten och Pat Malmqvist fick inga barn och således fanns det inga biologiska arvingar. Trots att Malmqvist inte bott i Sverige på flera decennier så följde han utvecklingen i Sverige och i Tomelilla. En anektod delgiven av hans närmsta vänner Gerry och Pauline Smith är berättelsen om när Malmqvist i England skakade hand med den svenske kungen Carl XVI Gustaf under hans statsbesök.

Hans vänner porträtterar honom som en man med hög integritet och beslutsamhet. En man med karaktär som syntes i samhället såväl som på den dagliga promenaden i Sandbanks som i sociala sammanhang som tex amatörradion och den lokala hälsoklubben.

Sten Malmqvist avled i stillhet omgiven av sina vänner lyssnande till sitt favoritstycke Charmaine.