Välkommen till våra bibliotek

  Kommunens huvudbibliotek ligger i Tomelilla. Vi har även filialer i  Onslunda, Smedstorp och Brösarp. Där kan du låna böcker, filmer, arbeta vid en dator eller bara sitta ner en stund och bläddra i en tidning. Biblioteken är meröppna. Det betyder att du kan gå dit nästan när du vill. 

  Vi samverkar med bibliotek i grannkommunerna i sydöstra Skåne.

  Om lånen inte lämnas tillbaka skickas en räkning. Om den sammanlagda avgiften uppgår till mer än 100 kronor spärras låntagaren från att låna tills skulden är betald. (Inga avgifter för barnböcker. Barn under 18 år undantas från förseningsavgifter.)

  Bibliotekets avgifter 2023

    Avgift
  Förseningsavgifter:  
  Media/vuxenböcker, tidskrifter, CD, etc. 2 kr/dag eller anskaffningsvärde
  Maximal förseningsavgift 300 kr/återlämningstillfälle
  Film 5 kr/dag
  Fjärrlån 10 kr/media/dag
     
  Ersättning för förkomna/förstörda medier:  
  Böcker vuxen 225 kr eller anskaffningsvärde
  Böcker barn 150 kr eller anskaffningsvärde
  Tidskrift 50 kr
  CD-skiva Anskaffningsvärde
  Texthäfte till CD 50 kr
  Ljud- eller talbok vuxen 225 kr eller anskaffningsvärde
  Ljud- eller talbok barn 150 kr eller anskaffningsvärde
  DVD Vuxen/barn 550 kr
  Språkkurser Anskaffningsvärde
  Energimätare 600 kr
     
  Övriga avgifter:  
  Reservationer 0 kr
  Reservationer för fjärrlån 10 kr/media
  Ersättningar till andra bibliotek i samband med fjärrlån Faktisk kostnad
  Ersättningskort 0 kr
     
  Kopiering/utskrift A3 6 kr/ kopia
  Kopiering/utskrift A4 3 kr/kopia
  Kopiering/utskrift A3 färg 12 kr/kopia
  Kopiering/utskrift A4 färg 6 kr/ kopia