Kommunens huvudbibliotek ligger i Tomelilla. Vi har även filialer i  Onslunda, Smedstorp och Brösarp. Där kan du låna böcker, filmer, arbeta vid en dator eller bara sitta ner en stund och bläddra i en tidning. Biblioteken är meröppna. Det betyder att du kan gå dit nästan när du vill. 

Vi samverkar med bibliotek i grannkommunerna i sydöstra Skåne.

Om lånen inte lämnas tillbaka skickas en räkning. Om den sammanlagda avgiften uppgår till mer än 100 kronor spärras låntagaren från att låna tills skulden är betald. (Inga avgifter för barnböcker. Barn under 18 år undantas från förseningsavgifter.)

Bibliotekets avgifter

  Avgift
Förseningsavgifter:  
Media/vuxenböcker, tidskrifter, CD, etc. 2 kr/dag eller anskaffningsvärde
Maximal förseningsavgift 300 kr/återlämningstillfälle
Film 5 kr/dag
Fjärrlån 10 kr/media/dag
   
Ersättning för förkomna/förstörda medier:  
Böcker vuxen 225 kr eller anskaffningsvärde
Böcker barn 150 kr eller anskaffningsvärde
Tidskrift 50 kr
CD-skiva Anskaffningsvärde
Texthäfte till CD 50 kr
Ljud- eller talbok vuxen 225 kr eller anskaffningsvärde
Ljud- eller talbok barn 150 kr eller anskaffningsvärde
DVD Vuxen/barn 550 kr
Språkkurser Anskaffningsvärde
Energimätare 600 kr
   
Övriga avgifter:  
Reservationer 0 kr
Reservationer för fjärrlån 10 kr/media
Ersättningar till andra bibliotek i samband med fjärrlån Faktisk kostnad
Ersättningskort 0 kr