Kronoskogens utegym

Tillgänglighetsanpassat och belyst utegym med 12 stationer för alla åldrar.

Utegymmet ligger i Kronoskogen, ett återplanterat område med allehanda trädslag, i anslutning till tre motionsslingor. Belysningen är tänd kvällstid fram till 21.00.

Tillgänglighetsspår (blått) - 750 m (belyst)
Grönt spår - 6,0 km
Rött spår - 2,3 km (belyst)

Klcika här för att se filmer som beskriver olika övningar som går att utföra med redskapen i utegymmet.

Lunnarps utegym

Utegymmet finns nedanför lekplatsen på grusplanen vid Bivägen.

Redskapen i utegymmet är valda för att täcka alla behov för en komplett träning av hela kroppen. Det finns maskiner för konditionsträning, redskap för att träna styrka och en mindre hinderbana för motorik samt en balansstation anpassad för äldre.

Vill du ha tips på bra övningar finns en informationstavla med övningar att inspireras av.

Brösarps utegym

Utegymmet i Brösarp ligger i anslutning till idrottsplatsen och motionsslingan i Källaskogen. Utegymmet ligger med närhet till parkering. Det är lättåtkomligt, tillgängligt och med växtligheten runt omkring får du som tränar skugga.

Framåt hösten 2023 ska det även sättas upp belysning till utegymmet.