Markerade motionsspår finns på flera ställen i kommunen. Genom Skogsbackens naturreservat i Tomelilla tätort går tre motionsspår. Strax utanför Tomelilla, i Kronoskogens naturreservat, går tre motionsspår varav två med belysning.

I Brösarp går tre motionsspår genom Källaskogen med utgång från Brösarps IF:s träningsplan. I Smedstorp finns två motionsspår med utgång från Smedstorps idrottplats. 

Brösarp är omringat av djupa skogar i alla väderstreck och har sammanlagt över 100 km leder och motionsspår, det mesta i Verkeåns naturreservat. Söder om byn ligger Källaskogen, en blandskog utanför reservatet och utan inskränkningar i Allemansrätten.

Tre motionsslingor går genom området med början och slut vid vindskyddet bakom Brösarps IF:s träningsplan och parkering (alternativt från Andrarums IF:s klubbstuga i Brunnsvik). I anslutning finns även ett utegym.

Elljusspår – 1,75 km (belyst)
Rött spår – 2,5 km
Blått spår – 5 km

Belysning från skymning fram till kl 21.00.

Kronoskogen ligger strax utanför Tomelilla, nära Tosselilla Sommarland och Svampabanan. Det är ett återplanterat område med allehanda trädslag, exempelvis gran, tall, lärk, björk, ek och ädellöv och nyttjas av kommuninvånarna främst för motion.

Tre motionsslingor går genom området:

Tillgänglighetsspår (blått) - 750 m (belyst)
Rött spår - 2,3 km (belyst)
Grönt spår - 6,0 km

Belysningen kvällstid varar fram till ca 21.30. 

Just nu är det problem med belysningen. Felet är anmält och vi väntar på åtgärd.

I anslutning till motionsspåren finns även ett utegym med 12 stationer för alla åldrar!

I naturreservatet Skogsbacken i centrala Tomelilla finns tre märkta vandringsslingor med olika längd. Delar av spåren är belysta.

Rött spår - 1,3 km
Gult spår - 3,4 km
Grönt spår - 5,2 km

Strövområdet ligger centralt i Tomelilla, i de sydöstra delarna av orten. Om man kommer med bil dit går det bra att parkera till exempel vid idrottsplatsen.

I anslutning till området ligger Mötesplatsen, ett utegym med multiarena och motorikbana, som är öppet för alla.

Smedstorp

Två motionsslingor (ej belysta) utgår från Smedstorps idrottsplats och löper väster om byn, delvis genom skog:

1,5 km
2,5 km

Från Smedstorp utgår även Gårdlösaleden, en vandringsled som går genom ett omväxlande landskap och passerar fornlämningar och kulturella minnen. Hela leden är 12 km lång.