Tillgänglighetsanpassat och belyst utegym med 12 stationer för alla åldrar.

Utegymmet ligger i Kronoskogen, ett återplanterat område med allehanda trädslag, i anslutning till tre motionsslingor. Med handikappanpassad toalett.

Tillgänglighetsspår (blått) - 750 m (belyst)
Grönt spår - 6,0 km
Rött spår - 2,3 km (belyst)

Belysningen är tänd kvällstid fram till 21.00.

Filmerna nedan beskriver olika övningar som går att utföra med redskapen i utegymmet.

Armgång

Chins and rows

Stocklyft

Situps

Knäböj

Barrpress

Axelpress

Bänkpress

Hantlar

Dragövning

Repträning