Kommunens grönytor

I Tomelilla kommun finns fina parker och grönområden att besöka. Lekplatserna i Tomelilla tätort sköts av kommunens egen personal medan lekplatserna i byarna sköts av entrepenör. Parkerna i Tomelilla tätort sköts av kommunens personal.

Stadsparken

År 1920 vann Tomelillabon Anders Persson en rejäl vinst på lotteri. En stor del av pengarna skänkte han till dåvarande Tomelilla stad för att en stadspark skulle anläggas. Det var Malmös dåvarande stadsträdgårdsmästare Gunnar Isberg som ritade och Tomelillas egen stadsträdgårdsmästare PA Nilsson som anlade. 1924 började parken anläggas.

Gunnar Isberg var inspirerad av den tyska trädgårdsstilen som hämtade influenser från både den franska och den engelska. Stadsparkens parterr och alléer är franska drag, medan de exotiska växterna och slingrande gångarna är mer engelska.

Mycket av den ursprungliga stilen finns kvar, men parken behöver restaureras och till del återplanteras. Ett större renoveringsprojekt pågår därför just nu. Målsättningen med den omfattande renoveringen är att skapa en gemytlig mötesplats för alla där parkens grundidé och utforming bevaras.

Bland annat kommer vi 

  • byta ut föråldrat växtmaterial

  • restaurera grusgångarna

  • förnya och förbättra belysningen

  • röja och plantera nytt vid ankdammen

  • sätta upp nya skyltar.

I stadsparken finns i dagsläget ca 250 träd, de flesta planterades redan på 1920-talet. Bland dessa finns gudaträd, ginko, tulpanträd och kinesisk sekvoja. 

Du är välkommen att besöka stadsparken även under restaureringstiden, men ibland kommer lite större maskiner att finnas där. Vi beräknar vara klara någon gång under 2020.

Tomelilla - Folkets park. 

Onslunda - Järnvägsparken med lekplats. Parken är uppkallad efter den järnväg som en gång gick genom byn.

Smedstorp - Gröne plan. Ligger ett stenkast från Smedstorps skola.

Brösarp - Byängen. Här firas många högtidsdagar. 

Skåne-Tranås - Namnlös park intill den centrala kvarndammen.

Spjutstorp - Äng intill Bäckavallens dansrotunda. Här finns en lekplats invigd 2019. 

Lunnarp - Namnlös äng, intill idrottsplatsen, där Österlen Garden Show hölls 2018 och 2019. 

Senast uppdaterad: 2020-06-10