Kommunens grönytor

I Tomelilla kommun finns många fina parker, trädgårdar och grönområden att besöka. Anläggningarna drivs såväl av privata intressenter som av hembyggdsföreningar och i kommunal regi.

Stadsparken

Ett större renoveringsprojekt pågår just nu i Stadsparken. Vi kommer inom loppet av tre år renovera Stadsparken enligt gällande utvecklingsplan. Vi beräknar vara klara någon gång under år 2020.

 

Bland annat kommer vi :

  • Byta ut föråldrat växtmaterial

  • Fixa grusgångarna

  • Förnya och förbättra belysningen

  • Röja och plantera nytt vid ankdammen

  • Sätta upp nya skyltar

 

Under renoveringstiden kan lastbilar och större fordon förekomma i parken, vänligen ta hänsyn till dessa för er säkerhet.

Är ni intresserade av att läsa mer renoveringen av Stadsparken hittar ni utvecklingsplanen här nedan.