Idrottspris

Kultur- och fritidsnämndens idrottspris

År 2014 inrättade Tomelilla kommun ett idrottspris som kom att börja gälla från och med 2015. Priset innebär att Kultur- och fritidsnämnden delar ut 10.000 kronor till någon/några som har gjort en värdefull och uppskattad insats inom idrottens område. Syftet är att stödja och uppmuntra idrotts- och föreningslivet.

Lämna in ditt förslag! 
Skicka ansökan/nominering till:

Kultur och fritid
Tomelilla kommun
273 80 Tomelilla
eller epost: fritid@tomelilla.se senast den 31 mars.

Priset delas ut av kultur- och fritidsnämnden på nationaldagen.

År 2015 tilldelades kartingföraren Alfred Nilsson priset.
År 2016 tilldelades fotbollsledaren Mikael Björk priset.
År 2017 tilldelades kartingföraren Alexander Jeppsson priset.
År 2018 tilldelades kälkhockeyspelaren Rasmus Lundgren priset.

Stadgar för Tomelilla kommuns idrottspris

  • § 1. Priset är avsett att stödja och uppmuntra framgångsrika aktiva, enskilda eller lag, inom idrottens område.
  • § 2. Priset utdelas av kultur- och fritidsnämnden på grundval av förslag från nämndsledamöter, organisationer och enskilda. Inlämnade förslag ska åtföljas av skriftlig motivering.
  • § 3. Priset utdelas till person som är bosatt i Tomelilla kommun eller på annat sätt har anknytning till kommunen och som kan anses ha gjort en värdefull och uppskattad insats inom idrottens område. Priset kan delas mellan flera enskilda eller lag. Lag ska representera förening vilken är registrerad i Tomelilla kommun.
  • § 4. Det av kommunen årligen anslagna beloppet förvaltas av kultur- och fritidsnämnden. Nämnden äger rätt att dela priset. Nämnden äger även rätt att reservera anslaget belopp under högst två år.
  • § 5. Priset kan erhållas endast en gång av en och samma person.
  • § 6. Priset utdelas av kultur- och fritidsnämnden som beslutar om tidpunkt. 
Senast uppdaterad: 2019-11-20