I våra sporthallar och gymnastiksalar kan man som förening och privatperson boka halltider för träning och motion.

Ansökan av halltider inför varje säsong (1 september – 31 maj) ska vara oss tillhanda senast den 1 maj. Blankett för ansökan om säsongshalltider finner du längre ner på sidan. Notera att föreningar har förtur vid fördelning av tider.

Under säsongens gång kan man även boka halltider antingen online eller genom att e-posta alternativt ringa till oss på Kultur och fritid: fritid@remove-this.tomelilla.remove-this.se eller 0417-181 70


Observera att vi i nuläget, p.g.a. rådande omständigheter med covid-19, inte hyr ut gymnastiksalar och sporthallar till privatpersoner eller företag.

Corona covid-19 och föreningar

 

Regeringen har infört ett förbud mot arrangemang som samlar fler än 50 personer. Detta gäller tills vidare.

Kommunen följer dessa regler för separata arrangemang, men ordinarie verksamhet på kulturhuset, bibliotek, Österlenbadet samt fritidsgården Soffta berörs inte. Vi har också vidtagit åtgärder i lokalerna utifrån Folkhälsomyndighetens allmänna råd. Vi uppmanar dock till att du väntar med ditt besök om du känner symtom på sjukdom i luftvägarna.

Läs mer om förbudet på Folkhälsomyndighetens sida

Folkhälsomyndigheten har tagit fram särskild information just till arrangörer.

Information till arrangörer

I Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid -19, finns några avsnitt särskilt riktade till föreningar. Dessa gäller från 1 april 2020.

Läs mer om personligt ansvar på Folhälsomyndighetens hemsida

I nuläget hyr kommunen inte ut lokaler för privata eller enstaka arrangemang.

  • Utlån/uthyrning sker endast till de föreningar, företag, institutioner, organisationer och privatpersoner som bedriver verksamhet som vilar på demokratiska grunder och värderingar.
  • Respektive hyresgäst är helt ansvarig för sin verksamhet i hallen/gymnastiksalen.
  • Hyresgästen/ledaren måste vara myndig (18 år).
  • Det är förbjudet att ta med och förtära alkohol, tobak och droger i och kring lokalen samt omklädningsrummen.

Föreningstaxor (/timme)*

Bordtennishallen: 25 kr
Gymnastiksalarna på Brösarps skola, Byavångsskolan, Lindesborgsskolan, Smedstorps skola: 28 kr
Kastanjeskolans sporthall: hel hall 45 kr / A-hall 30 kr / B-hall 30 kr
Odenslundshallen: 45 kr

Privattaxor (/timme)

Bordtennishallen: 100 kr
Gymnastiksalarna på Brösarps skola, Byavångsskolan, Lindesborgsskolan, Smedstorps skola: 100 kr
 

Hyreskostnader, samt öppettider och hyresregler, för respektive hall/sal hittar du även under "Information" i respektive hallschema på bokningssidan.

Föreningstaxorna gäller för de föreningar som är registrerade och bidragsberättigade i Tomelilla kommun. För utomstående föreningar, kontakta Kultur och fritid för övriga taxor.