Saknas er förening i vårt register?

För att registrera er redan befintliga förening och bland annat vara med i vårt sökbara föreningsregister behöver ni göra följande:

  • Fyll i registreringsformuläret (länk nedan)
  • Skriv ut, låt personen som står som kontaktperson underteckna och skicka sedan in
  • Skicka även in föreningens stadgar samt senaste årsmötesprotokoll

Skicka in undertecknat formulär, stadgar samt årsmötesprotokoll till:

Tomelilla kommun
Kultur och fritid
Gustafs Torg 16
273 80 Tomelilla

Ni är välkomna att höra av er till oss om ni har frågor eller behöver hjälp med registreringen!