Föreningsråd

Kontakta oss

Kultur och fritid
E-post: fritid@remove-this.tomelilla.remove-this.se
Telefon: 0417-180 00

Föreningsråd

Föreningsrådet är ett samverkansorgan för ideella föreningar som ska göra det enklare för föreningar att påverka Tomelilla kommuns utveckling. Rådet ska verka för att underlätta kontakten mellan föreningslivet och kommunen i frågor av gemensam betydelse för flera föreningar.

Föreningsrådet instiftades av kultur- och fritidsnämnden i december 2018 efter förslag från förvaltningen.

Föreningsrådet består av 11 föreningar med olika inriktningar - idrott, kultur, funktionsvariation och pensionär - och träffas 2 gånger per år, samt extra vid behov.

Rådets uppdrag är:

  • Verka för att utveckla föreningslivet i Tomelilla kommun
  • Bevaka och driva föreningslivets intresse
  • Verka för att utveckla samverkan mellan föreningar
  • Vara ett diskussionsforum för föreningar och för Tomelilla kommun
  • Vara referens- och remissgrupp för frågor som berör föreningslivet

Om man som förening vill komma i kontakt med och/eller har frågor till rådet, maila fritid@remove-this.tomelilla.remove-this.se.

Senast uppdaterad: 2020-05-19