Bidrag

Bidrag för fritidsföreningar

Bidragsbestämmelser för ungdomsorganisationer och pensionärs- och handikapporganisationer finner du under Dokument här nedan.

Ansökan om Lokalt Aktivitetsstöd ska vara kommunen tillhanda senast den 15 februari resp. 15 augusti.

Övriga bidrag sökes senast den 1 april. Blanketter finns under Dokument här nedan. Tänk på att föreningen måste ha en drogpolicy för att kunna få bidrag.