Bidrag

Bidrag för fritidsföreningar

Bidragsbestämmelser för ungdomsorganisationer och pensionärs- och handikapporganisationer finner du här nedan.

Ansökan om Lokalt Aktivitetsstöd ska vara kommunen tillhanda senast den 15 februari resp. 15 augusti. Övriga bidrag sökes senast den 1 april.

Tänk på att föreningen måste ha en drogpolicy för att kunna få bidrag.

Senast uppdaterad: 2019-11-20