Bidrag för föreningar

Kontakta oss

Kultur och fritid
E-post: fritid@remove-this.tomelilla.remove-this.se
Telefon: 0417-180 00

Bidragsbestämmelser för ungdomsorganisationer och pensionärs- och handikapporganisationer finner du här nedan.

Ansökan

  • Ansökan om lokalt aktivitetsstöd ska vara kommunen tillhanda senast den 15 februari resp. 15 augusti.
  • Övriga bidrag sökes senast den 1 april.

Tänk på att föreningen måste ha en drogpolicy för att kunna få bidrag.
 

Föreningar kan ansöka om räntefritt lån för investeringar. Vi kan även bevilja mindre bidrag med högst 25 000 kronor exklusive moms för ekonomiska och miljömässiga föreningsinvesteringar när det finns utrymme i budgeten. 

Förutsättningar som gäller för att ansöka: 

  • Lämnas endast till föreningsägda/drivna anläggningar där kontinuerlig verksamhet bedrivs.
  • Anläggningen ska ligga i Tomelilla kommun.
  • Bidragssökande förening är skyldig att även ansöka om bidrag genom statligt eller annan myndighet om möjlighet finns att erhålla sådant.
  • Bidrag alternativt lån beviljas endast förening, vilka bedrivet verksamhet i minst 12 månader.

Vad lånet eller bidraget får användas till:

  • Energibesparande åtgärder och liknande.
  • Om- och tillbyggnader av fastigheter.
  • Investeringar i inventarier med stor anskaffningskostnad och lång användningstid.
  • Övrigt som kan främja barn- och ungdomsverksamheten i föreningen.

Vill du veta mer och ansöka?

Hör av dig till fritid@remove-this.tomelilla.remove-this.se

Underlaget till ansökan ska innehålla allt enligt grundbestämmelser i bidragsbestämmelserna för ungdomsorganisationer. Du hittar bestämmelserna i nedan lista.

Senast uppdaterad: 2020-02-06