Bidragsbestämmelser för ungdomsorganisationer och pensionärs- och handikapporganisationer finner du här nedan.

Ansökan

 • Ansökan om lokalt aktivitetsstöd ska vara kommunen tillhanda senast den 15 februari resp. 15 augusti.
 • Övriga bidrag sökes senast den 1 april.

Tänk på att föreningen måste ha en drogpolicy för att kunna få bidrag.

--------------------

Gällande Lokalt aktivitetsstöd för perioden 1 januari-30 juni 2020

Observera! Just nu är det många föreningar i Tomelilla kommun som tvingas ställa in sina träningar och andra aktiviteter för barn och ungdomar. För att föreningar inte ska drabbas ekonomiskt, har kultur- och fritidsnämnden beslutat om att föreningar i Tomelilla kommun som ansöker om lokalt aktivitetsstöd för första halvåret 2020, erbjuds välja mellan:

 • göra en ny ansökan med faktiska aktiviteter som har genomförts under första halvåret 2020
 • meddela om man önskar samma aktivitetsstöd som man fick för första halvåret 2019.

På detta sätt kan varje förening välja det som är mest gynnsamt för föreningen. Ansökan för första halvåret 2020 ska lämnas in senast den 15 augusti 2020, precis som vanligt. Önskar man i stället samma aktivitetsstöd som man fick för första halvåret 2019 ska detta meddelas via e-post till fritid@tomelilla.se.

Om er förening använder IdrottOnline går det nu att ansöka om det lokala aktivitetsstödet digitalt på IdrottOnline! Detta görs genom att ni skapar en kommunfil som sen kommunen automatiskt hämtar.

Här är en guide hur er förening skapar en kommunfil i IdrottOnline.

Glöm inte godkänna att kommunen får hämta filen automatiskt.

Observera att ansökan ska vara Tomelilla kommun tillhanda senast 15 februari respektive 15 augusti vilket innebär att kommunfilen måste vara skapad innan dess.

Använder er förening ej IdrottOnline? Då går det bra att ansöka om lokalt aktivitetsstöd manuellt med ansökningsblankett som finns här nedan.

Föreningar kan ansöka om räntefritt lån för investeringar. Vi kan även bevilja mindre bidrag med högst 25 000 kronor exklusive moms för ekonomiska och miljömässiga föreningsinvesteringar när det finns utrymme i budgeten. 

Förutsättningar som gäller för att ansöka: 

 • Lämnas endast till föreningsägda/drivna anläggningar där kontinuerlig verksamhet bedrivs.
 • Anläggningen ska ligga i Tomelilla kommun.
 • Bidragssökande förening är skyldig att även ansöka om bidrag genom statligt eller annan myndighet om möjlighet finns att erhålla sådant.
 • Bidrag alternativt lån beviljas endast förening, vilka bedrivet verksamhet i minst 12 månader.

Vad lånet eller bidraget får användas till:

 • Energibesparande åtgärder och liknande.
 • Om- och tillbyggnader av fastigheter.
 • Investeringar i inventarier med stor anskaffningskostnad och lång användningstid.
 • Övrigt som kan främja barn- och ungdomsverksamheten i föreningen.

Vill du veta mer och ansöka?

Hör av dig till fritid@remove-this.tomelilla.remove-this.se

Underlaget till ansökan ska innehålla allt enligt grundbestämmelser i bidragsbestämmelserna för ungdomsorganisationer. Du hittar bestämmelserna i nedan lista.