Här hittar du information, bidragsbestämmelser och ansökningsblanketter för ungdomsorganisationer, pensionärs- och handikapporganisationer samt föreningar som verkar inom familjenämndens område.  

Ansökan

 • Ansökan om lokalt aktivitetsstöd ska vara kommunen tillhanda senast den 15 februari respektive 15 augusti.
 • Ansökan om föreningsbidrag inom familjenämndens område ska vara kommunen tillhanda senast 1 december.
 • Övriga bidrag sökes senast den 1 april.

Er förening får en bekräftelse via mail från Kultur och fritid när er ansökan är mottagen.

Tänk på att föreningen måste ha en drogpolicy för att kunna få bidrag.

Gällande Lokalt aktivitetsstöd för perioden 1 januari-30 juni 2021

På grund av den pågående covid-19 pandemin har det under hösten varit många föreningar i Tomelilla kommun som tvingats ställa in sina träningar och andra aktiviteter för barn och ungdomar. För att föreningar inte ska drabbas ekonomiskt, har kultur- och fritidsnämnden beslutat om att föreningar i Tomelilla kommun som ansöker om lokalt aktivitetsstöd för första halvåret 2021, erbjuds välja mellan:

 • göra en ny ansökan med faktiska aktiviteter som har genomförts under första halvåret 2021
 • meddela om man önskar samma aktivitetsstöd som man fick för aktiviteter genomförda under första halvåret 2019

På detta sätt kan varje förening välja det som är mest gynnsamt för föreningen. Ansökan för första halvåret 2021 ska vara Kultur och fritid tillhanda senast den 15 augusti 2021, precis som vanligt. Önskar man i stället samma aktivitetsstöd som man fick för aktiviteter genomförda under första halvåret 2019 ska detta meddelas via e-post till fritid@remove-this.tomelilla.remove-this.se, även detta senast den 15 augusti 2021.

Lokalt aktivitetsstöd ansöks digitalt via IdrottOnline. Detta görs genom att ni skapar en kommunfil som sen kommunen hämtar. Denna kommunfil är er ansökan.

Här är en guide hur er förening skapar en kommunfil i IdrottOnline.

Glöm inte godkänna att kommunen får hämta filen från IdrottOnline.

Observera att ansökan ska vara Tomelilla kommun tillhanda senast 15 februari respektive 15 augusti vilket innebär att kommunfilen måste vara skapad senast några dagar före sista ansökningsdag.

Er förening får en bekräftelse via mail från Kultur och fritid när er ansökan är hämtad och mottagen.

Använder er förening ej IdrottOnline? Då går det bra att ansöka om lokalt aktivitetsstöd manuellt med ansökningsblankett som finns här nedan.

Föreningar kan ansöka om räntefritt lån för investeringar. Vi kan även bevilja mindre bidrag med högst 25 000 kronor exklusive moms för ekonomiska och miljömässiga föreningsinvesteringar när det finns utrymme i budgeten. 

Förutsättningar som gäller för att ansöka: 

 • Lämnas endast till föreningsägda/drivna anläggningar där kontinuerlig verksamhet bedrivs.
 • Anläggningen ska ligga i Tomelilla kommun.
 • Bidragssökande förening är skyldig att även ansöka om bidrag genom statligt eller annan myndighet om möjlighet finns att erhålla sådant.
 • Bidrag alternativt lån beviljas endast förening, vilka bedrivet verksamhet i minst 12 månader.

Vad lånet eller bidraget får användas till:

 • Energibesparande åtgärder och liknande.
 • Om- och tillbyggnader av fastigheter.
 • Investeringar i inventarier med stor anskaffningskostnad och lång användningstid.
 • Övrigt som kan främja barn- och ungdomsverksamheten i föreningen.

Vill du veta mer och ansöka?

Hör av dig till fritid@remove-this.tomelilla.remove-this.se

Underlaget till ansökan ska innehålla allt enligt grundbestämmelser i bidragsbestämmelserna för ungdomsorganisationer. Du hittar bestämmelserna i nedan lista.