Föreningslivet - grundpelaren i kommunens fritidsverksamhet

I Kultur och fritids föreningsregister finns cirka 160 föreningar registrerade, med vilka vi har ett mycket gott samarbete. Kultur och fritid ställer lokaler och kontanta bidrag till förfogande och föreningarna svarar för aktiviteterna. I vår kommun finns ett mycket stort utbud av föreningsaktiviteter.

Här på webben kan ni registrera er förening, ändra uppgifter i er redan registrerade förening samt hämta hem blanketter och informationsmaterial gällande bidragsansökningar.

Kultur och fritid och föreningarna samarbetar ofta i samband med kampanjer, arrangemang och friskvård. Fint prov på samarrangemang är Riksmarschen till förmån för Cancerfonden.