Kyrkor & kloster

Lyssna

Listan nedan hämtas från vår turistwebb.
Klicka på länkarna (rubrikerna) för att läsa mer, få kontaktinformation, karta med mera. Ni slussas då till mer information på www.visittomelilla.se

Kyrkor Ursprungligen uppförd på 1100-talet. I det gamla koret finns valvmålningar av Everslövsmästaren från 1400-talet föreställande evangelisterna Lucas och Johannes med symboler.

Andrarums kyrka

Kyrkor De äldsta delarna av den tornlösa kyrkan härstammar från tidig medeltid.

Benestads kyrka

Kyrkor, Sevärdheter/besöksmål Ursprungligen från 1100-talet, utbyggd 1868. En av fyra kyrkor i Skåne som är byggd med rundtorn.

Bollerups kyrka

Kyrkor Ursprungligen uppförd på 1100-talet. Omfattande om- och tillbyggnader på 1800-talet. Absiden och korväggen är täckta av romanska målningar. Dopfunten av granit är från 11-1200-t...

Brösarps kyrka

Arkitektur modern, Kyrkor Redan 1988 avstyckades mark för ett munkkloster strax söder om klostret Mariavall. Munkklostret stod färdigt mars 2009. Studiebesök kan bokas.

Den Helige Benedictus Kloster

Kyrkor Ursprungligen helgad åt S:ta Gertrud och förmodligen uppförd på 1200-talet. Dopfunt från 1200-talet. Omfattande förändringar på 1800-talet.

Eljaröds kyrka

Kyrkor Ursprungligen uppförd på 1100-talet i romansk stil. Väl bevarad medeltida karaktär. Kyrkan är helgad åt aposteln Petrus och kallades tidigare S:T Petri kyrka.

Fågeltofta kyrka

Arkitektur modern, Kulturmiljö, Kyrkor Sveriges första katolska benediktinkloster. Klostret är ritat av benediktinmunken Hans van der Laan och invigdes 1991. Studiebesök efter överenskommelse.

Jesu Moder Marias Kloster - Mariavall

Kyrkor Ursprungligen uppförd på 1870-talet. Den medeltida dopfunten, Carl XI:s namnchiffer och svenska riksvapnet, skuret i trä, finns bevarat från den gamla kyrkan.

Kverrestads kyrka

Kyrkor Kyrkan uppfördes ca 1250, och övergavs på 1600-talet. Används under sommaren till gudstjänster, dop och vigsel. Minneslund.

Nedraby kyrkoruin

Kyrkor Ursprungligen uppförd 1862, med romanska stildrag. I kyrkan återfinns bl a ett triumfkrucifix från 1200-talet.

Onslunda kyrka

Kyrkor Ursprungligen uppförd på 1200-talet. Västtornet från 1400-talet. Kalkmålningar från 1300-talet. Dopfunt från medeltiden. Predikstol från medeltiden.

Ramsåsa kyrka

Kyrkor Ursprungligen uppförd 1867.

Smedstorps kyrka

Kyrkor Omfattande ombyggnad 1869. Dopfunt från medeltiden finns bevarad. Altartavla av kyrkokonstnären Pehr Hörberg.

Spjutstorps kyrka

Kyrkor Ursprungligen uppförd 1908 som begravningskapell.

Tomelilla kyrka

Kyrkor Ursprungligen uppförd på 1100-talet. Ombyggd 1598.

Tosterups kyrka

Kyrkor Ursprungligen uppförd 1880 i nyromansk stil. Från den gamla rivna kyrkan återfinns en dopfunt från 1100-talet och ett triumfkrucifix från 1200-talet.

Tranås kyrka

Kyrkor Ursprungligen uppförd 1868, då den medeltida kyrkan revs. Dopfunt från 1160 huggen av Trydemästaren Magister Majestatis. Predikstol och altare från 1600-talet.

Tryde kyrka

Kyrkor Ursprungligen uppförd på 1100-talet enligt romansk förebild. Valven tillkom på 1400-talet, när kyrkan byggdes om. Medeltida målningar i valven.

Ullstorps kyrka

Kyrkor Kyrkan nämns som en av nordens äldsta. På grund av byggnadssättet och stil har man sagt att den härstammar från tidigare medeltiden. Rikt snidade inventarier från tidigt 1600-tal.

Östra Ingelstads kyrka