Hembygdsgårdar

Lyssna

Listan nedan hämtas från vår turistwebb.
Klicka på länkarna (rubrikerna) för att läsa mer, få kontaktinformation, karta med mera. Ni slussas då till mer information på www.visittomelilla.se

Kulturmiljö, Museer En vinkelbyggd korsvirkesgård från mitten av 1800-talet med möbler, husgeråd, kläder, verktyg m.m. i orört skick.

Agusastugan

Fornlämningar, Kulturmiljö Ålderdomligt välbevarat område med en gång Skånes största industri - Andrarums alunbruk, som gav sysselsättning åt som mest 900 personer.

Andrarums Alunbruk

Kulturmiljö, Slott/borgar Borgen är från slutet av 1400-talet, belägen på en holme, omgiven av vallgravar. Tillhör Bollerups Lantbruksinstitut Naturbruksgymnasium. Guidade vandringar. Events.

Bollerups Borg

Kulturmiljö, Museer, Sevärdheter/besöksmål Fyrlängad korsvirkesgård med innergård av kullersten. De äldsta delarna är från 1767. Intressanta bruks- och prydnadsföremål finns att se. Fotoutställning.

Bondrumsgården

Kulturmiljö Användes förr vid linberedning - att torka och bryda lin i. Bryda innebär att linets stjälkar krossas.

Eljaröds Byalags Brydestuga

Kulturmiljö, Museer Korsvirkesgård med äldsta del från slutet av 1700-talet. Bostad med tidstrogen inredning och möblering, 1800-tal.

Glimmebodagården

Fornlämningar, Kulturmiljö I Gårdlösa, norr om Smedstorp mellan Simrishamn och Tomelilla, finns en skeppssättning och flera domarringar. Man har även funnit en grav från 200-talet med en ung kvinna som få...

Gårdlösa

Vandring, Fornlämningar, Kulturmiljö [...] Gårdlösa natur- och kulturvandring.

Gårdlösaleden

Gruppresemål, Kulturmiljö, Museer [...] Fungerande vattenkvarn med anor från 1400-talet vid Skånes högsta vattenfall i Verkeån.

Hallamölla vattenfall och kvarn

Kulturmiljö, Museer Vackra Hans Nilsgården med anor från 1700-talet är alltid värt ett besök, oavsett årstid. Gården är tidstroget inredd och möblerad. Taket är av vass och väggarna består av lera.

Hans Nilsgården

Kulturmiljö Användes förr vid linberedning - att torka och "bryda" lin i. Bryda innebär att linets stjälkar krossas. Stugan är troligen från 1700-talet.

Ingelstads Brydestuga

Arkitektur modern, Kulturmiljö, Kyrkor Sveriges första katolska benediktinkloster. Klostret är ritat av benediktinmunken Hans van der Laan och invigdes 1991. Studiebesök efter överenskommelse.

Jesu Moder Marias Kloster - Mariavall

Kulturmiljö Vattendriven handkvarn av en typ som var i bruk redan under medeltiden. Den är en av de få bevarade i Skåne.

Sillaröds skvaltkvarn

Gruppresemål, Guidad tur, Arkitektur äldre [...] Säteri med anor från 1300-talet. Nuvarande byggnad från 1775.

Södra Björstorp

Kulturmiljö, Museer, Sevärdheter/besöksmål Korsvirkesgård från 1850-talet. Den enda återstående gården av Tomelilla bys ursprungliga sju gårdar och några gathus. Äldre husgeråd och redskap.

Tomelilla Byagård

Fornlämningar, Kulturmiljö Vallen, även kallad Isengrims borg, är en kvarleva efter Skånes största borganläggning.

Vallen

Sevärdheter/besöksmål, Kulturmiljö Kvarnen är en s k holländare och uppfördes 1887. Mölledagar under sommaren.

Övraby Mölla