Fornfynd & minnesmärken

Lyssna

Listan nedan hämtas från vår turistwebb.
Klicka på länkarna (rubrikerna) för att läsa mer, få kontaktinformation, karta med mera. Ni slussas då till mer information på www.visittomelilla.se

Fornlämningar, Kulturmiljö Ålderdomligt välbevarat område med en gång Skånes största industri - Andrarums alunbruk, som gav sysselsättning åt som mest 900 personer.

Andrarums Alunbruk

Fornlämningar, Kulturmiljö I Gårdlösa, norr om Smedstorp mellan Simrishamn och Tomelilla, finns en skeppssättning och flera domarringar. Man har även funnit en grav från 200-talet med en ung kvinna som få...

Gårdlösa

Vandring, Fornlämningar, Kulturmiljö [...] Gårdlösa natur- och kulturvandring.

Gårdlösaleden

Fornlämningar, Naturattraktion Listarumsåsen – geologiskt och biologiskt värdefulla åsar Listarumsåsens naturreservat, räknas som riksintresse för naturvården och ingår detssutom i EU:s nätverk för skyddad n...

Fornlämningar, Kulturmiljö Vallen, även kallad Isengrims borg, är en kvarleva efter Skånes största borganläggning.

Vallen