Stöd, bidrag och stipendier

Lyssna

Kulturbidrag

Tomelilla kommun delar ut bidrag till stöd för det fria kulturlivet i Tomelilla. Bidraget är ett stöd till föreningar och organisationer som vill bidra till att ge medborgarna ett brett utbud av föreningsliv och kulturarrangemang.

Målet med kulturbidraget är att:

  • främja ett tillgängligt och mångsidigt kulturliv
  • stödja initiativ och stimulera till arrangemang och projekt
  • prioritera kulturverksamhet för barn och unga
  • främja folklig bildning och demokratisträvanden
  • bidra till en djupare förståelse mellan olika kulturer
  • stimulera till förnyelse inom kulturområdet

Kultur och fritid beslutar om verksamhets-  och projektbidrag samt bidrag till studieförbund som är verksamma i Tomelilla kommun. Besluten sker enligt de regler som finns fastställda för att vara bidragsberättigad.