Kulturhus

Lyssna
Foto: Elisabeth Bystedt

Flera verksamheter under samma tak

Tomelilla kulturhus rymmer idag flera verksamheter utöver bibliotek och konsthall. 1989 flyttade Bildkonstskolan in med sin verksamhet för barn och unga och Jazzarkivet flyttade in 1997. Under 2007 och 2008 renoverades kulturhuset i samarbete med arkitektfirman NP-arkitekter i Ystad.

Historik

Tomelilla bibliotek byggdes 1965. Med hjälp av statliga medel kunde det även byggas en konsthall i anslutning till det nya biblioteket. Tomelilla konsthall var därmed en av Sveriges första konsthallar som byggdes ute på landsbygden.

Landshövding Bengt Petri invigde byggnaderna och Kung Gustaf Adolf närvarade som hedersgäst. Arkitekter var Jan Löfqvist och Kurt Hultin från Malmö