Kulturhistoria, kulturarv

Lyssna

Hembygdsföreningarna och alla de personer som arbetar ideellt gör en ovärderlig insats för att bevara värdefulla traditioner och dokumentera bygdens historia .
De vill verka för att dokumentera bygdens historia och på olika sätt göra den levande för oss som bor här i dag. En av deras viktigaste uppgifter är att bevara och föra vårt kulturarv vidare till kommande generationer. Om du till exempel vill lära dig mer om din hembygd kan du kontakta någon av hembygdsföreningarna.