Barn- och ungdomskultur

Lyssna

Kulturverksamheten i Tomelilla riktar sig huvudsakligen till barn och unga

Genom att erbjuda olika former av kulturaktiviteter försöker vi få ett så rikt och varierat program som möjligt.

Exempel på våra olika aktiviteter är bland annat olika scenkonstföreställningar och prova på aktivteter i form av bildskapande. Barngrupper erbjuds visningar och workshops i Tomelilla konsthall. Barnkulturen i Tomelilla planeras gemensamt med Tomelilla bibliotek och samarrangemang sker med Tomelillas kulturföreningar. För aktuellt program för barn och unga på Tomelilla Bibliotek se Bibliotekets hemsida.

 

Hela natten lång/Expressteaterm