Visningar

Lyssna

Öppna visningar

De öppna visningarna är kostnadsfria och främst riktade mot en vuxen publik. Visningen tar ca 40 min.

Hit men längre

Öppen visning
Lördag 3/3 kl 13

Babyvisning med workshop
Onsdag 14/3 9.30-10.30

Limbo

Öppen visning
Lördag 7/4 kl 13

Babyvisning med workshop
Onsdag 4/4 9.30-10.30

Boka en visning

Tomelilla Konsthall erbjuder även bokade visningar för grupper. Som grupp räknas sällskap på upp till 30 personer. Konstföreningar, arbetslag, privata sällskap och andra grupper som önskar att få en fördjupad kunskap kring aktuell utställning är välkomna att boka in en visning (vardagar, dag- eller kvällstid). Kostnaden för en visning är 700kr.

För information om pedagogisk verksamhet för skolor, se under fliken ”Barn, ungdom, skola”.

Vi har alltid fri entré till våra utställningar.